Nieuws

Nederlanders positief over paarden(sport)

30 augustus 2019 | 2 minuten lezen

De afgelopen week laaide de discussie over paardenwelzijn weer op. Twee streakers verstoorden het EK Springen in Rotterdam, omdat zij tegen paardensport zijn. Door dit soort acties en berichtgeving lijkt het soms alsof voorstanders van de paardensport in de minderheid zijn, maar is dat ook zo? Hoe denkt de gemiddelde Nederlander over het houden van paarden en de inzet van paarden voor recreatie, sport en topsport?

In opdracht van het Trendpanel Paard is in kaart gebracht hoe de Nederlandse bevolking denkt over het houden van paarden, paardrijden en de paardensport. De FNRS is een van de initiatiefnemers van het onderzoek waar ruim 2.500 mensen aan meewerkten. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders overwegend positief staan tegenover activiteiten met paarden. Het onderzoek wordt officieel gepresenteerd tijdens de Hippische Ondernemer Dag op 13 september.

Het onderzoek komt tegemoet aan de grote behoefte die binnen de hippische sector leeft om in kaart te brengen hoe de Nederlandse bevolking staat tegenover het houden van paarden, paardrijden en de paardensport. Want ondanks de professionalisering van de sport, de bewezen positieve invloed van het paard op de mentale groei van mensen, ontwikkeling van keurmerken en andere welzijnsmaatregelen, lijken hippische ondernemers, paardeneigenaren, ruiters en andere belanghebbenden soms lijnrecht tegenover de samenleving te staan. Vooral wanneer one-issue partijen de media weten te halen of individuen via sociale media heftige reacties geven op activiteiten met paarden.

Het onderzoek naar de publieke opinie is uitgevoerd door Zest Marketing in opdracht van Trendpanel Paard. Uit het onderzoek dat door ruim 2500 respondenten is ingevuld, blijkt dat verreweg de meeste Nederlanders voorstander zijn van het houden van paarden. Ook het sporten met paarden stuit nauwelijks op tegenstand. Veel Nederlanders nemen een neutrale houding aan als het gaat om hobbymatig paardrijden en de (top)sport. Een grote neutrale, beïnvloedbare doelgroep, waarin voor de sector in de toekomst nog veel winst valt te behalen.

Naast een overheersend positief sentiment zijn er ook thema’s waar de sector mee aan de slag kan én moet. Zo is de Nederlander bijvoorbeeld ook gevraagd naar zijn visie op de rol van het paard in de maatschappij, de wijze waarop paarden gehouden moeten worden en de verantwoordelijkheden van paardeneigenaren. Het onderzoek geeft daarnaast ook veel informatie over de voorkennis van de Nederlandse bevolking over paarden.

Presentatie tijdens de Hippische Ondernemer Dag

De resultaten van het onderzoek worden op 13 september tijdens De Hippische Ondernemer Dag op Horse Event officieel gepresenteerd. Met elkaar gaan we in gesprek over de rol die iedere hippische ondernemer, paardeneigenaar, ruiter en andere belanghebbende heeft in het behouden van het positieve sentiment in de samenleving.

Lid worden?FNRS-bedrijven