Nieuws

Informatieplicht Energiebesparing

Profielfoto van Robert van Almkerk
7 juni 2019 | 1 minuut lezen

Vanaf 1 januari 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing. Dit houdt in dat bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit óf 25.000 m3 gas per jaar verbruiken, energiebesparende maatregelen moeten nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Qua elektriciteitsverbruik voldoen de meeste FNRS-leden aan deze eis.

Ondernemers moeten vóór 1 juli 2019 melding moet doen van de maatregelen die zij hebben genomen om energie te besparen. Wanneer een maatregel niet is genomen dient u met argumenten te onderbouwen waarom dat zo is én moet u uitleggen of u hier een vervangende maatregel voor heeft genomen. Als u niet voldoet aan de informatieplicht, dan riskeert u een boete.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft per branche lijsten met besparingen opgesteld die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend. Deze maatregelen zijn verplicht voor ondernemers die hiervoor in aanmerking komen. Via de website van de RVO moeten zij de energiebesparende maatregelen doorgeven.

Als partner van de FNRS kan MAIN Energie u ondersteunen bij het uitvoeren van de informatieplicht en energiebesparing. Wanneer u niet weet welke maatregelen u moet nemen kunt u contact opnemen met uw MAIN accountmanager. Dankzij het samenwerkingsverband van FNRS en MAIN profiteren leden van de mogelijkheid tot het doen van een Energiescan. Hiermee krijgt u inzicht in de maatregelen die uw onderneming moet nemen om aan de meldplicht te voldoen. Op de website van MAIN Energie vindt u meer informatie.

Wilt u, net als veel andere maneges, verder verduurzamen middels LED verlichting? Hiervoor kunt u terecht bij onze partner Rofianda.

Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met ondernemersdesk@fnrs.nl Desgewenst brengen we u graag in contact met één van onze partners.