Nieuws

Nationaal Plan Veevervoer bij extreme temperaturen

Op woensdag 26 juni en naar verwachting ook op donderdag 27 juni wordt volgens de KNMI App in de Bilt een temperatuur verwacht van 27 °C of hoger. Dit betekent dat het Nationaal Plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen in werking treedt. De NVWA doet vooralsnog deze afkondiging alleen voor deze data. 

Profielfoto van Frederieke Verhaar
26 juni 2024 | 1 minuut lezen

Het Nationaal plan is te raadplegen op de NVWA site. Het bijbehorende sectorprotocol voor paarden, alwaar het Nationaal plan naar verwijst, is hier te vinden. Het sectorprotocol voorziet in bredere advisering wat te doen bij extreme temperaturen dan enkel over het vervoer van paarden.

Exportcertificering

De NVWA hanteert verruimde openingstijden voor exportcertificering vanaf woensdag 26 juni. Exportcertificering is vanaf die datum mogelijk tussen 04.00 en 22.00 uur. LET OP: of de verruimde openingstijden gehanteerd kunnen worden, is mede afhankelijk van de plaatselijke capaciteit van de NVWA.

Temperatuur

Bij lange transporten (langer dan 8 uur) geldt dat het transport niet wordt gecertificeerd, als de verwachte buitentemperatuur op enig moment tijdens het transport hoger dan 30 °C is.
Bij een buitentemperatuur van 35 °C of hoger is transport van dieren in Nederland verboden.

Meer informatie over hittestress

Meer informatie over hittestress is te vinden op: NVWA en Hittestress (gddiergezondheid.nl). En uiteraard in ons sectorprotocol: Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden.