Nieuws

Brandpreventie: zorg voor up-to-date schadeverzekering

Het aantal stalbranden in 2023 is ongeveer gelijk gebleven aan dat van het jaar ervoor. Wel kwamen er veel minder dieren bij om. Dit blijkt uit het onderzoek van het Verbond van Verzekeraars. Niet altijd is de oorzaak van brand te achterhalen, maar vaak gaat het wel om ondeugdelijke elektra, werkzaamheden of werktuigen in de stal. De urgentie om maatregelen te nemen wordt bij hippische ondernemers niet altijd genoeg gevoeld.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
25 juni 2024 | 4 minuten lezen

Een stalbrand is heel vaak het gevolg van onoplettendheid. Bijvoorbeeld een trekker met nog warme motor naast hooi of strobalen plaatsen. Of door geknaag van muizen aan elektriciteitsdraden die nog even niet worden vervangen. Of stof en spinrag rond elektrische installaties die maar een klein vonkje nodig hebben om te ontbranden. Voorzorgsmaatregelen die gemakkelijk te nemen zijn en niet veel kosten zijn rookmelders, beter schoonmaken of opletten waar je iets neerzet. Het is belangrijk om het risico op brand te verkleinen. Maar wat als onverhoopt er toch brand en schade ontstaat? Dan is een actuele schadeverzekering onmisbaar.

Goed verzekerd bij brand

Henri Damen van FNRS-partner Aon helpt hippische ondernemers om de juiste schadeverzekering af te sluiten en geeft advies. “Niet iedere ondernemer leest de clausules bij een verzekering even aandachtig. Dat is riskant. Als na een brand ontdekt wordt dat je verplichte preventiemaatregelen niet kan aantonen, dan heb je mogelijk een probleem.”

Aan de hand van de bedrijfsactiviteit, aard van het gebouw (hout of steen) en de te verzekeren waarde, wordt het risico door een verzekeraar ingeschat. Dat bepaalt de hoogte van de premie en heeft invloed op extra voorwaarden die in de clausules opgenomen worden. “Die clausules en voorwaarden zijn heel belangrijk. De verzekeraar stelt bepaalde eisen aan zaken als brandpreventie en elektronische beveiliging. Kun jij niet aantonen dat je daaraan hebt voldaan, kan dat gevolgen hebben. Dat kan een hoger eigen risico zijn, of beperking van dekking maar het kan ook zelfs tot afwijzing van een claim leiden.”

Welke clausules niet over het hoofd zien?

De clausules in verzekeringen zijn voor een deel afhankelijk van het type bedrijf. Een hippisch bedrijf, loopt andere risico’s dan een boekhoudkantoor. Er zijn ook clausules die voor ieder bedrijf gelden. Henri: “Controleer als hippisch ondernemer altijd welke clausules voor jouw bedrijf gelden. Vooral bij de opstalrisico’s is het handig om de bijbehorende nummers op te zoeken en na te lezen.”

Een clausule kan voor leken onverwachte voorwaarden bevatten. Henri: “Neem de clausule buitenopslag. Je mag binnen tien meter van de gevel geen pallets en brandbare materialen zoals balen hooi of stro opslaan. Daar moet je rekening mee houden, maar als je in een branche zit die daarmee werkt zie je dat wel aankomen. Wat je minder snel verwacht is dat onder deze clausule ook plastic vuilcontainers vallen. Die mogen niet tegen de gevel staan, moeten in het weekeind en de avonden op slot zitten en ga zo maar door.”

Volgen clausule(s) aantonen bij claim

Vooropgesteld: als een brand op een andere plek ontstaat, dan kan de verzekeraar de claim niet afwijzen als een container verkeerd plaatst. Een container die tegen het pand staat, is geen grond om de brandschade aan een loods niet te dekken. Maar wat als de container tegen de loods stond? Kan je aantonen dat de brand daardoor niet is ontstaan?

Aantoonbaarheid hoeft niet veel meer om het lijf te hebben dan een klembord waarop afgetekend is dat een taak is uitgevoerd. Henri: “Voor hippische bedrijven is het belangrijk om met regelmaat spinnenrag en stof te verwijderen, vooral in de buurt van elektra en lampen. Bedrijven met een horecavoorziening moeten bijvoorbeeld eens in de twee weken de filters van de afzuiging schoonmaken. Anders kan een steekvlam het vet in de installatie laten ontbranden. Ontstaat er onverhoopt toch brand in de afzuiging, dan moet je kunnen aantonen dat je aan de preventieclausule voldaan hebt. Dat kan bijvoorbeeld door een ingevulde aftekenlijst en beleidsdocumenten te overleggen.”

Verplichte elektrakeuringen opgenomen in de clausule

Afhankelijk van de clausule kan de lat om aan te tonen dat een bedrijf eraan heeft voldaan hoger liggen. Voor bepaalde eisen geldt dat er een Scope elektrakeuring uitgevoerd moet worden. Zonder de juiste certificaten kan de premie omhooggaan. Ontstaat er brand, dan kan de verzekeraar besluiten om de schade niet te vergoeden. Als ondernemer moet je zelf een keuringsbureau inschakelen om die certificering te krijgen. FNRS-leden kunnen via FNRS-partner Aon bij AREPA Inspexx een inspectie van hun elektrische installaties, machines en arbeidsmiddelen laten uitvoeren. Voor FNRS-leden krijgen 5% korting voor NEN 3140 inspecties en Scios Scope 10 en 12 inspecties.

Onderverzekering: wat als verzekerde waarde niet klopt?

Bij het afsluiten van een verzekering tegen brandschade is het bepalen van de juiste waarde minstens zo belangrijk als het lezen van de clausules. Henri: “Met een juiste waardebepaling voorkom je teleurstelling.” Uit onderzoek blijkt dat bij 75% van de bedrijfspanden een te lage herbouwwaarde is berekend voor de verzekering. Dit komt onder meer door de ruime inflatie.

De premie van een verzekering stoelt voor een belangrijk deel op de verzekerde waarde. Is die te hoog, dan kan het maandbedrag onnodig hoog zijn. Is dit bedrag te laag, dan is er sprake van onderverzekering en dat kan onverwachte gevolgen hebben. Henri: “Stel dat je een pand verzekert voor 1 miljoen euro terwijl het 1,2 miljoen euro waard blijkt te zijn. Dan krijg je niet genoeg uitgekeerd als het hele pand verloren gaat, maar ook bij kleinere schades heb je een probleem. Als een storm de gevelbekleiding voor 20.000 euro beschadigt, en je bent 20% onderverzekerd, dan dekt de verzekering maximaal 16.000 euro van die schade. Het uitgekeerde bedrag staat namelijk in verhouding tot het onderverzekerde bedrag.”

Wat doen om onderverzekering te voorkomen?

  1. Plan onderhoud aan uw verzekeringen. Onderverzekering komt minder vaak voor bij het afsluiten van een verzekering. In de meeste gevallen ontstaat het door gebrek aan onderhoud aan de verzekeringen. De waarde van een bedrijfspand neemt toe en die van geld (uitgaande van inflatie) neemt af. Langzaam maar zeker groeit het verschil tussen het verzekerde bedrag en de werkelijke waarde.
  2. Schakel een verzekeringsadviseur in. Het is verstandig om verzekeringen jaarlijks kritisch door te nemen en om eens in de zes jaar de waarde van bedrijfspanden opnieuw te laten taxeren en indexeren. Taxatie wordt door een externe partij gedaan, voor indexatie kan je terecht bij een verzekeringsadviseur. De adviseurs van Aon houden ontwikkelingen binnen én buiten de landsgrenzen scherp in de gaten. Die kennis gebruiken zij om snel en doeltreffend in te spelen op veranderingen in de verzekeringsbehoeften van onder andere de hippische sector.

Goed verzekerd tegen brandschade?

FNRS-partner Aon zorgt ervoor dat je goed verzekerd bent tegen brandschade, legt uit op welke voorwaarden en clausules je als hippisch ondernemer moet letten én helpt bij het onderhoud aan de verzekeringen. Neem contact op met Aon om te kijken of je goed verzekerd bent tegen brandschade of om te kijken welke verzekering het beste past bij jouw situatie.

Contact Aon

 

Tips voor brandpreventie

FNRS heeft waardevolle tips om bedrijven preventief te beschermen tegen brand en tips om effectief te handelen bij een stalbrand. Deze tips vergroten niet alleen de brandveiligheid, maar helpen ook bij een betere samenwerking met de brandweer in geval van een calamiteit. Bekijk het dossier brandveiligheid via onderstaande knop.

Dossier brandveiligheid