Nieuws

FNRS medeoprichter van Platform Ondernemende Sportaanbieders

Profielfoto van Robert van Almkerk
1 maart 2019 | 2 minuten lezen

In Nederland vindt 55% van alle sportactiviteiten plaats op de accommodaties van Ondernemende Sportaanbieders. Toch wordt deze groep ondernemers nauwelijks aan tafel uitgenodigd bij gemeenten, provincies en Rijksoverheid. De FNRS en een aantal andere vooruitstrevende brancheverenigingen in de sport vinden dat hier verandering in moet komen en besloten het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) op te richten. Het POS heeft voornamelijk als doel om de belangen van ondernemende sportaanbieders te behartigen en het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere sportaanbieders.

De volgende organisaties zijn onderdeel van het POS:

  1. FNRS
  2. NVG;  Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties.
  3. VeBON;   Vereniging van Buitensport Ondernemingen.
  4. Sportfondsengroep (Sportfondsen Nederland bv)
  5. HISWA;   Branchevereniging  voor ondernemers in de watersport.
  6. NLactief;  Branchevereniging voor ondernemers in de fitnessbranche.

In totaal doen circa vijf miljoen Nederlanders aan sport, waarbij de fitnessbranche met 3,3 miljoen leden veruit de grootste is. Het wordt tijd dat deze grote groep ondernemers ook mee mag denken over beleid en wetgeving. Het POS kan oplossingen bieden voor vraagstukken van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De komende tijd focust het POS zich op de volgende zaken:

1. Het Sportakkoord

In eerste instantie waren ondernemende sportaanbieders niet opgenomen in het Sportakkoord. Pas na een brief van het POS aan minister Bruins werd duidelijk dat ondernemende sportaanbieders hulp kunnen bieden bij het oplossen van diverse vraagstukken. Leden van het POS gaan zich inzetten om zoveel mogelijk ondernemers te betrekken bij de invulling van lokale sportakkoorden. De eerste stappen hiertoe zijn inmiddels gezet.

Per gemeente wordt bepaald wie namens het POS in gesprek gaat om invloed uit te oefenen op de uitwerking van de lokale sportakkoorden. Gemeenten voeren een autonoom beleid en zijn vrij om zich wel of niet aan het Sportakkoord te binden. Er is jaarlijks €400 miljoen aan Rijksgeld beschikbaar voor sport. Het POS is van mening dat ook ondernemers financiële ondersteuning mogen ontvangen wanneer zij een rol spelen bij het realiseren van thema’s uit de sportakkoorden.

2. Sociale agenda

Naast lobby en belangenbehartiging delen de leden van het POS ook hun ervaringen en kennis op het gebied van personeel, regelgeving, fiscaliteit etc. met elkaar. Beschikbare modellen worden onderling gedeeld, inclusief de voor- en nadelen. Vervolgens kunnen partijen individueel de keuze maken die voor hun organisatie het beste is.

Het POS is op 15 februari 2019 van start gegaan met gesloten beurzen en vooralsnog zonder vaste organisatie. Ieder lid draagt zijn eigen kosten en zet, waar nodig, eigen personeel in. Het opzetten van de communicatiemiddelen wordt onderling verdeeld en is momenteel nog in ontwikkeling. Voor de FNRS is de oprichting van het POS een belangrijke mijlpaal en een logische volgende stap in het verder verbeteren van de dienstverlening en het vergroten van de zichtbaarheid van de Ondernemende (Hippische) Sportaanbieders.