Nieuws

FNRS praat mee over paardenwelzijn bij EU-bijeenkomst

Vandaag was de FNRS, samen met LTO en KWPN, aanwezig bij een belangrijke bijeenkomst georganiseerd door de Europese Commissie over het verbeteren van paardenwelzijn in Europa. Deze bijeenkomst richtte zich op de herziening van de EU-dierenwelzijnswetgeving met als doel het verhogen van het dierenwelzijnsniveau op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
19 juni 2024 | 1 minuut lezen

De Europese Commissie heeft de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) gevraagd om uiterlijk in 2026 twee wetenschappelijke adviezen te leveren over de bescherming van paarden, ezels en hun hybriden, evenals een technisch rapport over het houden van paardachtigen (mandaat M-2024-00006). Het mandaat bestrijkt onder andere:

  • Fokkerij: paardachtigen die voornamelijk worden gehouden voor fokdoeleinden
  • Werkpaarden: paardachtigen die voornamelijk worden gehouden voor competitieve, niet-competitieve, commerciële, recreatieve of subsistentie-activiteiten
  • Productiedieren: paardachtigen die voornamelijk worden gehouden voor de productie van vlees, melk of andere dierlijke producten
  • Paarden, pony's, trekpaarden, ezels, muildieren en muilezels

Wetenschap als basis voor wetsvoorstellen en richtlijnen

EFSA’s taak is om beschikbare wetenschappelijke publicaties en andere bronnen te beoordelen om een solide wetenschappelijke basis te bieden voor toekomstige wetgevingsvoorstellen en operationele richtlijnen.

Tijdens deze bijeenkomst, die bedoeld was om een open dialoog op gang te brengen tussen EFSA en de belanghebbenden, kregen de deelnemers de kans om meer te leren over EFSA’s werk op het gebied van dierenwelzijn. Er werd een discussie gevoerd over de uitdagingen en kansen rond dit mandaat, waarbij de nadruk lag op de beschikbare data en gegevensbronnen die EFSA’s wetenschappelijk advies zullen informeren.

Vertegenwoordiging hippische ondernemers

Het is van groot belang dat de FNRS bij deze gesprekken betrokken is, omdat zij de belangen van hippische ondernemers in Nederland vertegenwoordigt. De deelname van de FNRS helpt ervoor te zorgen dat de specifieke behoeften en zorgen van de Nederlandse hippische sector worden gehoord en meegenomen in de toekomstige regelgeving.

De FNRS zet zich in voor het bevorderen van paardenwelzijn en zal in goede samenwerking met diverse partijen ook in de toekomst een actieve rol spelen.