Nieuwsbericht

Het verleasen van een paard

21 juli 2020 | 2 minuten lezen

In de zomermaanden lopen de manegelessen op veel bedrijven vaak terug of zijn er een paar weken geen lessen. De paarden verleasen lijkt dan een aantrekkelijke optie om ze toch in beweging te houden en in deze periode inkomsten te genereren. Het leasen van een paard kan interessant zijn voor ruiters om eerst wat ervaring op te doen voordat zij overgaan tot aankoop van een eigen paard. Wanneer de financiële middelen ontoereikend zijn om zelf een paard aan te schaffen of maandelijks te onderhouden kan leasen een goed alternatief zijn. Waar moet u als paardeneigenaar rekening mee houden bij het verleasen van uw paard(en)?


Maandelijkse kosten

Bij het leasen van een paard wordt vaak een vast bedrag per maand gerekend, waarna het paard een aantal dagen in de week beschikbaar is. Het bedrag wordt vaak vastgesteld op basis van het aantal beschikbare dagen in verhouding tot de kosten voor dit paard. Spreek met een leaser af of hij/zij op de beschikbare dagen het exclusieve recht heeft het paard te verzorgen en te rijden. Mag de leaser vrij gebruik maken van de accommodatie? Additioneel kunnen er afspraken gemaakt worden over het deelnemen aan rijlessen, activiteiten of wedstrijden.

Bij het verleasen van een paard blijven de maandelijkse kosten over het algemeen voor de daadwerkelijke eigenaar van het paard. Denk hierbij aan kosten voor de hoefsmid, dierenarts, maar ook voeding, stalbedekking en (onderhoud van) het tuig. Ook de beslissingen omtrent het paard worden door de eigenaar gemaakt, tenzij anders afgesproken.

Zorg voor een overeenkomst

Bij het verleasen van een paard is het belangrijk goede afspraken te maken. Niet alleen over de financiële zaken, maar ook gedragsregels, gebruik en het paard zelf. Zorg voor een overeenkomst waarin de belangrijkste afspraken zijn vastgelegd. Op grond van de wet is de eigenaar aansprakelijk voor de gedragingen van het paard en de eventuele schade die het zaken of personen aanbrengt. In beginsel is de eigenaar degene op wie de schade verhaald zal worden. U kunt wat anders overeenkomen in het contract, indien beide partijen het daarmee eens zijn en bereid zijn om een dergelijke overeenkomst te ondertekenen.

Zorg dat in de lease-overeenkomst de duur van de leaseperiode en de huurprijs wordt opgenomen. Daarnaast is het goed om bepaalde veiligheidsmaatregelen vast te leggen, bijvoorbeeld het dragen van een cap en geschikt schoeisel.

Indien het paard onverhoopt een blessure oploopt komt een leasecontract niet automatisch te vervallen, ondanks dat de leaser niet meer op het paard kan rijden. Bespreek dit met elkaar.

Het leasepaard is meestal voor 100% het bezit van het bedrijf. Maak afspraken over communicatie bij verkoopplannen en een verkooptermijn. Misschien wil een leaser wel de kans krijgen een paard over te nemen bij eventuele verkoop? De FNRS beschikt over een standaard leasecontract die gratis beschikbaar is voor leden. Deze vindt u hier.

Lid worden?FNRS bedrijven