Nieuws

Pensioen aanbieden aan personeel

In de hippische sector worden niet standaard pensioenen aan medewerkers aangeboden. Enkele bedrijven hebben wel een regeling getroffen voor hun medewerkers, maar de meeste (nog) niet. De FNRS krijgt steeds vaker vragen van ondernemers of de FNRS een regeling hiervoor heeft of voornemens is dit op te stellen. Dit betekent dat het onderwerp steeds meer begint te leven en dat steeds meer ondernemers overwegen een pensioenregeling voor hun medewerkers op te stellen.

Profielfoto van Robert van Almkerk
11 april 2024 | 1 minuut lezen

De FNRS wil de meningen bij haar leden ophalen en zo meer te weten te komen over hoe het onderwerp pensioenen leeft. Er zijn onder de FNRS leden bijvoorbeeld ook ondernemers die aangeven geen interesse te hebben om een pensioenregeling aan te bieden. Zij hebben geen (vast) personeel of zien op tegen de kosten.

Welke stappen voor pensioenregeling?

Om te inventariseren hoe FNRS-leden aankijken tegen het aanbieden van pensioen aan hun medewerkers heeft de FNRS een enquête verstuurd. Dit onderzoek is vooral bedoeld om te kijken welke stappen de FNRS moet ondernemen op het gebied van pensioenen. Als er behoefte is kan de FNRS oriënteren of er collectieve afspraken gemaakt kunnen worden. Als er geen of te weinig draagkracht is zullen de bedrijven die wel een regeling wensen individueel iets moeten organiseren. Wellicht kan de FNRS daar dan met een partner ondersteuning in bieden.

Heb jij de enquête al ingevuld?

FNRS wil graag weten hoe de leden denken over het aanbieden van pensioen aan hun medewerkers. Door de vragenlijst in te vullen kunnen leden hun mening geven. Ook als je geen interesse hebt in het aanbieden van pensioen, is dat voor ons ook waardevolle informatie om te bepalen wat de vervolgstappen kunnen zijn.

De enquête is deze week naar alle leden verstuurd. Heb jij hem al ingevuld?