Nieuws

Webinar: toekomst van hippisch ondernemen

Wat als er in de toekomst te weinig fysieke ruimte is om paarden te houden? Wat als paardrijden nog populairder wordt? Of wat als paardrijden juist maatschappelijk niet meer geaccepteerd wordt? Wat als we paarden straks alleen nog kennen uit de hippische musea of paardenkampen? Wat als….

Profielfoto van Frederieke Verhaar
9 april 2024 | 2 minuten lezen

De toekomst is niet exact te voorspellen. Om de hippische sector wél voor te bereiden op de toekomst organiseert Horses in samenwerking met de FNRS een webinar over de toekomst van de Nederlandse hippische sector op dinsdag 14 mei van 20.00 tot 21.00 uur. Op basis van een eerder uitgevoerd onderzoek van de FNRS worden belangrijke trends en ontwikkelingen besproken. 

  • Toenemende druk op beschikbare ruimte in Nederland. We staan in Nederland voor een ruimtelijke uitdaging: woningbouw, landbouw, natuur (o.a. de wolf), bedrijvigheid, recreatie, zonnepanelen, en windmolens hebben ruimte nodig. Wat betekent dit voor de (fysieke) ruimte die er beschikbaar is voor de hippisch ondernemers? Blijft de (fysieke) ruimte die zij voor hun bedrijfsvoering beschikbaar hebben behouden? Of wordt deze (fysieke) ruimte meer en meer beperkt de komende jaren?
  • Verminderde sociale acceptatie hippische sector. De kijk op de relatie tussen mens en dier verandert, er is toenemende aandacht voor dierenwelzijn en invloed van desinformatie groeit. Enkele van de trends die het sentiment in de maatschappij ten aanzien van de hippische sector beïnvloeden. Blijft er voor de hippische sector voldoende sociale acceptatie in de maatschappij? Of leiden de kritische klanken tot een krimp van de sociale acceptatie van de hippische sector?
  • Toenemende druk op kosten voor ondernemers. De kosten voor ondernemer en consumenten blijven aan alle kanten oplopen. Dit brengt ondernemers in een lastig parket: zij moeten hun prijzen verhogen om rendabel te kunnen blijven, maar ze willen de paardensport wel toegankelijk houden. Hoe ga je daar als ondernemer mee om? Is een professionaliseringsslag van ondernemers nodig? En is de sector nog wel financierbaar voor ontwikkelingen en een toekomstige generatie?

We gaan de dialoog aan met diverse stakeholders binnen en buiten de sector, zoals ondernemers, financiers, overheden, partners en andere partijen, om te werken aan een toekomstbestendige en duurzame hippische sector. Tijdens het webinar schuiven René Veldman van de Rabobank, Eva Sonnen van de Amsterdamse Manege en Robert van Almkerk van de FNRS aan bij host Mirjam Hommes. Hoe kijken zij naar de toekomst van de sector? En welke praktische oplossingen zijn er om bedrijven en de sector toekomstbestendig te maken?

Aanmelden

Meld je voor aan voor dit webinar via onderstaande knop. Het webinar is voor iedereen kosteloos bij te wonen. Na aanmelden is het webinar ook op een later moment terug te kijken.

AANMELDEN WEBINAR

 

Toekomst van hippisch ondernemen

Dit webinar is onderdeel van de reeks ‘Toekomst van hippisch ondernemen’ en komt voort uit het toekomstonderzoek dat de FNRS in 2023 heeft uitgevoerd. Wie verder wil komen, moet vooruit durven kijken. FNRS maakte hierin een grote stap en werpt een blik op de toekomst. De hippische sector staat voor een aantal grote uitdagingen. Om die succesvol aan te pakken is inzicht in (toekomstige) trends onmisbaar. Dit onderzoek helpt bij het bepalen van de strategie van hippische ondernemers én de hippische sector. 

Lees op de themapagina ‘Toekomst van hippisch ondernemen’ alles over het onderzoek, de trends en scenario’s. Maar laat je vooral inspireren en motiveren door de concrete actiepunten voor ondernemers en praktijkvoorbeelden van andere hippische ondernemers.