Nieuws

Professioneel opvoeden van jonge paarden

Net zoals bij kleine kinderen zijn de eerste levensjaren ook bij jonge paarden de meest invloedrijkste. Het jonge paard wordt steeds zelfstandiger en versterkt zijn karakter dat is aangelegd door erfelijke eigenschappen. Het verkent de wereld, ontdekt zijn vaardigheden en interesses, en ontwikkelt zich tot een levendig jong paard. Dit lukt het beste samen met leeftijdsgenoten in een omgeving die daar optimaal op is afgestemd, en met professionele en ervaren begeleiding. Waar moet een opfoklocatie rekening mee houden om jonge dieren optimaal te laten opgroeien?

Profielfoto van Han Aalmans
26 maart 2024 | 3 minuten lezen

Stal, weide en paddocks inrichten voor jonge paarden

Naast de juiste socialisatie is een professionele accommodatie met voldoende bewegingsvrijheid essentieel voor de ontwikkeling van jonge paarden. In principe moeten de dieren, in hun jonge jaren, altijd opgroeien in groepsverband. Naast de natuurlijke vrijheid leren jonge paarden op de weide de omheining kennen en respecteren. Als opfokbedrijf dien je te zorgen voor veilige omheiningen, bij voorkeur een houten omheining of meerdere rijen linten met adequate elektrische spanning, zodat de paarden geen verwondingen oplopen of ontsnappen. Ook zijn weerbestendige, overdekte schuilplaatsen op de weide belangrijk, met voldoende ruimte voor alle dieren in de kudde. De weide moet bovendien voldoende groot zijn om alle dieren de ruimte te bieden. 

In de wintermaanden kunnen ruime paddocks zorgen voor de benodigde bewegingsvrijheid. Deze hebben idealiter een schone en droge bodem zodat de jonge paarden hun eerste stappen zonder uitglijden kunnen zetten. Daarnaast zorgt een degelijke bodem ervoor dat hun hoeven niet worden blootgesteld aan aanhoudende vochtigheid. De voer- en drinkplaatsen moeten voldoende ruim zijn zodat alle dieren veilig en rustig kunnen eten en drinken en ook hierbij is een droge en stabiele ondergrond nodig, zodat de jonge paarden op een slipvaste ondergrond kunnen staan. Om de hoef van een jong paard op een goede manier laten ontwikkelen is het van belang dat de jonge dieren regelmatig op verschillende ondergronden lopen. Eenzijdige beweging alleen op paddockgrond of strooisel kan een nadelige invloed op de hoefontwikkeling hebben.

Ontwormen, hoefcontrole en vaccinaties

Om jonge paarden op te laten groeien tot sterke paarden voor sport of recreatie is het belangrijk om ze de juiste medische zorg te bieden. Regelmatige controle van de gezondheid van het individuele paard is nodig om de dieren goed te leren kennen en afwijkend gedrag snel te signaleren. Periodieke behandelingen zoals mestonderzoek, ontwormen en vaccineren behoren hiertoe.

Ontwormen

Als opfokbedrijf ben je ervan bewust dat jonge paarden in verschillende fasen van hun ontwikkeling kunnen worden besmet met wormen. Naast spoelwormen, waar veulens vooral in de eerste levensweken last van kunnen hebben, komen later ook gevallen van bloedwormen voor. Bij gespeende veulens kan er net als bij volwassen dieren steeds opnieuw een worminfectie optreden. Om resistentie te voorkomen is het belangrijk dat je er als opfokbedrijf op let dat er niet te vaak ontwormt wordt. Door regelmatig de mest te laten onderzoeken kun je de noodzaak om te ontwormen controleren en de behandeling daarop afstemmen. In elk geval moet er altijd overleg zijn met de dierenarts.

Hoefcontrole

Een zorg van het opfokbedrijf is de ontwikkeling van een gezonde hoef van het jonge paard. Elke zes tot acht weken moet er daarom een hoefcontrole worden uitgevoerd. Belangrijk is daarbij een empathische en rustige houding van de hoefsmid zodat het jonge dier geen negatieve associaties ontwikkelt. Het bezoek van jonge paarden aan de hoefsmid beperkt zich voornamelijk tot visuele inspectie en daaruit voortvloeiende behandeling. Mochten er in uitzonderlijke gevallen al op jonge leeftijd ernstige misvormingen optreden, dan is preventie beter dan een langdurige behandeling achteraf. Elke hoefbewerking moet echter weloverwogen worden uitgevoerd.

Vaccinaties

Bij het vaccineren van jonge paarden is het belangrijk om niet te vroeg te vaccineren. Over het algemeen mag er voor de leeftijd van zes á zeven maanden geen vaccinatie plaatsvinden, omdat het jonge dier nog voldoende immuunstoffen via de moedermelk krijgt en het immuunsysteem nog moet worden opgebouwd. Bovendien kan de tetanus afweer later verstoord worden als een jong paard voor de leeftijd van zes á zeven maanden een tetanusvaccinatie heeft gekregen. Over het algemeen geldt ook dat vaccinaties bij jonge dieren niet kort na het spenen moeten worden uitgevoerd, omdat deze toch al verzwakt zijn door de stress van scheiding van de moeder. Het is beter om dit vooraf te doen of ongeveer twee á drie maanden na het spenen.

De KNHS heeft voor paarden en pony’s de regels met betrekking tot vaccineren tegen influenza aangepast in lijn met die van de FEI. Paarden en pony’s, geboren vanaf januari 2022, dienen een drievoudige vaccinatie tegen influenza te krijgen. De tweede basisvaccinatie moet sinds 1 januari 2024 minimaal 21 en maximaal 60 dagen na de eerste basisvaccinatie worden toegediend. De derde vaccinatie (1e booster) minimaal 120 dagen en maximaal 6 maanden en 21 dagen daarna. Lees hier meer over deze wijzigingen. 

Professionele opfoklocatie

Het runnen van een professionele opfoklocatie voor jonge paarden vereist niet alleen passie en toewijding, maar ook veel kennis en kunde van de  behoeften van deze dieren in de cruciale vroege stadia van hun ontwikkeling. Door zorgvuldige aandacht te besteden aan elk aspect van hun verzorging en training, kunnen ondernemers met een opfoklocatie niet alleen bijdragen aan hun fysieke en mentale welzijn, maar ook een stevige basis leggen voor hun toekomstige succes, of dat nou is als sport- of recreatiepaard of iets anders. Met een combinatie van ervaring, kennis en liefde voor het vak, streven de bij de FNRS aangesloten opfokbedrijven naar een goede basis voor de opfok van de volgende generatie paarden.