Nieuws

FNRS Zaken: Onderscheid door kwaliteit

Wanneer we het hebben over ‘kwaliteit’ op hippische accommodaties komt allereerst het paardenwelzijn vaak op, waarbij we denken aan de paarden, hun huisvesting en de mogelijkheid tot vrije beweging. Uiteindelijk draait alles op de accommodatie om kwaliteit en het ene aspect kan niet zonder het andere. Daarom is het FNRS-kwaliteitsbeleid een waardevol instrument om dit op hippische bedrijven te beoordelen en jezelf als ondernemer een spiegel voor te houden. Hierdoor wordt duidelijk welke aspecten extra aandacht behoeven en verbeterd kunnen worden. In de eerste FNRS Zaken van 2024 staat kwaliteit centraal. De nieuwste editie van dit ledenmagazine ligt deze week weer bij de FNRS-leden op de mat. Alvast veel leesplezier gewenst!

Profielfoto van Jannie van den Brink
20 maart 2024 | 2 minuten lezen

Jezelf een spiegel voorhouden met het kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid bestaat uit zeven onderdelen, waarbij natuurlijk het ene aspect zwaarder wordt beoordeeld dan het andere. Dit wordt verder uitgelegd in deze nieuwste versie van de FNRS Zaken. Huisvesting, welzijn en vrije beweging zijn zeer belangrijke punten, waar de maatschappij zich de laatste jaren steeds meer op richt. Gelukkig merken we dat veel ondernemers zich daar bewust van zijn. Op veel bedrijven is de huisvesting al aangepast met grotere stallen of deels vervangen door groepshuisvesting. Bij oudere locaties kan het soms moeilijk zijn om aanpassingen te doen, maar het realiseren van luiken of openingen in tussenwanden is wel mogelijk. Of je kunt planmatig in fases boxen vergroten. Het zijn wellicht kleine stapjes, maar vele kleine stapjes maken samen een grote stap voor-waarts. In het magazine vertellen drie ondernemers hoe zij het hebben aangepakt om hoog te scoren in de kwaliteitskeuring.

Uitleggen wat we doen

De maatschappij verandert en we hebben steeds meer mensen met paarden. Dit betekent dat we als branche de uitdaging hebben om uit te leggen wat er gebeurt op hippische bedrijven en waarom. Transparantie en uitleg op bijvoorbeeld websites en sociale media is belangrijk voor de maatschappij om te begrijpen wat we doen. Partijen zoals Rabobank en de Dierenbescherming geven hun mening in het blad over het FNRS-kwaliteitsbeleid en hoe dit bij kan dragen aan een verbetering van de kwaliteit van de sector. In de toekomst zal er nog meer nadruk worden gelegd op de vrije beweging en het gebruik van paarden. Ook zal de verduurzaming van accommodaties steeds belangrijker worden. Wat betreft de afmeting van stallen heeft de FNRS al een uitfaseringsmodel opgenomen in het handboek. Voor deze en alle andere punten uit het kwaliteitsbeleid verwijzen we graag naar het handboek, waarin uitleg en adviezen worden gegeven.

In deze eerste editie van de FNRS Zaken van 2024 lees je dat kwaliteit op een hippisch bedrijf met veel aspecten te maken heeft. Naast welzijn hoort hier bijvoorbeeld ook goede instructie, aangepast aan het niveau van de ruiters bij. Personeel, zoals een instructeur, zorgt er samen met jou als ondernemer voor dat er kwaliteit geleverd wordt. Het is voor veel ondernemers een uitdaging om goed personeel aan te trekken en dit is niet altijd eenvoudig op te lossen. 

Kwaliteit waarborgen en verbeteren

Het uiteindelijke doel is om de kwaliteit in de hippische sector nog verder omhoog te brengen én ervoor te zorgen dat FNRS-ondernemers trots kunnen zijn dat ze voldoen aan deze kwaliteitseisen. Soms is daar wat ondersteuning voor nodig. Deze biedt de FNRS graag aan om eraan bij te dragen dat elke hippische ondernemer de kans krijgt om de kwaliteit te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

Veel leesplezier gewenst!