Nieuws

Woonruimte verhuren op hippisch bedrijf

Verhuur je als hippisch ondernemer ook een woonruimte aan bijvoorbeeld een ruiter die zijn paarden bij jou stalt, een groom, aan werknemers of aan andere personen? In dergelijke gevallen is het van belang om op de hoogte te zijn van de btw-gevolgen. FNRS-partner ABAB legt uit hoe dat zit.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
15 maart 2024 | 2 minuten lezen

Vrijgestelde verhuur

Het verhuren van woonruimte is in principe vrijgesteld van btw. Dit betekent dat je geen btw verschuldigd bent over de huurprijs, maar ook dat de btw op kosten die zijn gemaakt voor de woonruimte, zoals investeringen of onderhoudskosten, niet aftrekbaar is.

Kortdurende verhuur

Als je woonruimte voor een periode van maximaal 6 maanden verhuurt, beschouwt de belastingdienst dit in principe als kortdurende verhuur. Deze dienst is belast met 9% btw, als sprake is van verhuur die vergelijkbaar is met verstrekking van accommodatie in het hotel-, pension-, of vakantiebestedingsbedrijf. Kenmerkend en doorslaggevend daarbij is dat jouw huurder het middelpunt van zijn maatschappelijk leven (zijn woonplaats) niet naar de accommodatie over brengt.

Hierbij kan mede van belang zijn:

  • of de verhuurde accommodatie gemeubileerd is;
  • of het is voorzien van nutsvoorzieningen;
  • of er andere op tijdelijk verblijf gerichte diensten worden verricht (schoonmaak, etc.).

De btw op kosten en investeringen in de accommodatie kan je dan aftrekken van de belastingdruk. Dit kan vooral bij investeringen in de accommodatie financieel voordelig zijn. 

Verhuur aan buitenlandse afnemers

Ook als je de woonruimte voor korte periode verhuurt aan een buitenlandse afnemer, moet je Nederlandse btw in rekening brengen bij deze afnemer. Het maakt niet uit of de afnemer een particulier of een ondernemer is. Voor de btw worden diensten met betrekking tot onroerend goed belast in het land waar het onroerend goed zich bevindt. Daarom moet je Nederlandse btw in rekening brengen. Een buitenlandse ondernemer kan deze btw in beginsel terugvragen bij de Nederlandse belastingdienst.

Duurt de verhuur langer dan zes maanden óf brengt jouw huurder het middelpunt van zijn maatschappelijk leven over naar de woning? Dan is de verhuur vrijgesteld van btw. Je hoeft geen btw te berekenen aan de (buitenlandse) huurder en je kan de btw op kosten niet aftrekken.

Aandachtspunten verhuur van woonruimte

Stel, je stelt een woonruimte ter beschikking aan jouw werknemer én vraagt daarvoor geen of een te lage vergoeding. Dan kan de Belastingdienst dit beschouwen als loon voor jouw werknemer. In dat geval is de btw op kosten in beginsel ook niet aftrekbaar. Ook niet als je de accommodatie voor korte periode ter beschikking stelt. Dit is slechts in bijzondere omstandigheden anders.

Wil je de aftrek op kosten veilig stellen, dan moet je ervoor zorgen dat sprake is van kortdurende verhuur en moet je een (tenminste kostprijs dekkende) vergoeding afspreken.

Meer weten?

Bij ABAB zijn ze graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wil je meer weten over de kwalificatie van de accommodatie die je verhuurt of wil je advies en/of ondersteuning bij jouw btw-vraagstukken. Neem contact op met, Anne Kin, internationale btw-adviseur van ABAB, via telefoonnummer 013-5915125 of stuur Anne een e-mail