Nieuws

Belangrijke wijzigingen met betrekking tot uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Profielfoto van Robert van Almkerk
1 maart 2019 | 2 minuten lezen

De FNRS heeft al jaren een samenwerking met Aon (voorheen met Meeùs). Hierbij was het altijd zo dat FNRS-leden profiteerden van een unieke regeling, namelijk 0 euro eigen risico op de aansprakelijkheid. Deze verzekering zorgde ervoor dat de risico’s voor de ondernemer aanzienlijk werden beperkt.

Ongevraagde verandering doorgevoerd

Helaas is onlangs gebleken dat de verzekeraar Achmea (Aon is de tussenpersoon) het eigen risico van de FNRS-polis heeft aangepast naar 2500 euro per gebeurtenis. De FNRS heeft uiteraard contact opgenomen met Aon om te vragen waar deze verandering opeens vandaag komt en hoe dit zonder overleg met de FNRS heeft kunnen plaatsvinden. De verandering blijkt te zijn doorgevoerd zonder dat Aon (en dus de FNRS) hiervan wisten. Wij begrijpen dat veel ondernemers hier verontwaardigd over zijn en ook de FNRS en Aon zijn behoorlijk teleurgesteld over deze gang van zaken.

Ondertussen is het eigen risico aangepast naar 1250 euro per gebeurtenis. Dit zien wij niet als halvering, maar nog steeds als een forse verhoging van het eigen risico naar 1250 euro. Naast de verhoging van het eigen risico heeft Achmea ook de premie verhoogd. Wij begrijpen dan ook dat onze leden hier erg ontevreden over zijn.  

Verzekerbaarheid onder druk

Achmea geeft aan dat de verhogingen het gevolg zijn van het claimgedrag van de afgelopen jaren. Uit de tot nu toe bekende cijfers van de verzekeraar is gebleken dat er in 2017 en 2018 voor een aanzienlijk bedrag aan schades is geclaimd. Op dit moment wordt verder geanalyseerd waar deze claims precies vandaan komen en wat de hoeveelheid - en aard - van de claims zijn.

Het goed laten verzekeren van een hippisch bedrijf wordt daarmee een steeds grotere uitdaging. Zo zijn er al enkele verzekeraars, zoals Delta Lloyd en de Nationale Nederlanden, volledig gestopt met het verzekeren van hippische accommodaties. Zorgverzekeraars claimen steeds meer de aansprakelijkheid bij de houder van het paard. Voor manegebedrijven betekent dit dat zij, als eigenaar van het paard, wettelijk aansprakelijk zijn. Dit soort zaken maakt het voor ondernemers niet makkelijker om goed en betaalbaar verzekerd te zijn met hun bedrijf.

FNRS en Aon kijken naar toekomstbestendige oplossing

Wij snappen dat deze situatie een hoop onrust veroorzaakt bij onze leden, vooral over het toekomstperspectief op het gebied van verzekeringen van hippische bedrijven. De FNRS en Aon onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om een toekomstbestendige oplossing te bieden, zodat ondernemers hun bedrijf met plezier kunnen blijven runnen. Ook worden de schades van de afgelopen jaren met elkaar vergeleken en wordt er gekeken of er misschien een oplossing te vinden is door middel van preventie.

Tot slot kijkt de FNRS wat de mogelijkheden zijn om via Sectorraad Paarden de lobby op dit onderwerp te versterken met als doel om de paardensport verzekerbaar en betaalbaar te houden.