Nieuws

Zorgt het kwaliteitsbeleid van de FNRS voor een beter paardenwelzijn?

Profielfoto van Jannie van den Brink
5 februari 2024 | 2 minuten lezen

In de Paardenkrant van afgelopen week werd de vraag gesteld: 

Zorgt het kwaliteitsbeleid van de FNRS voor een beter paardenwelzijn?

Jannie van den Brink, manager kwaliteitsbeleid van de FNRS, geeft antwoord. "Het in 2021 vernieuwde FNRS-kwaliteitsbeleid is volledig gericht op de kernwaarden kwaliteit, veiligheid en welzijn. Vooral welzijn heeft een prominentere rol gekregen. De nadruk lag eerder teveel op de faciliteiten en daarmee werd niet het juiste signaal afgegeven passend bij de eisen van deze tijd."

Het keuringsrapport van de FNRS bestaat uit verschillende onderdelen:

  1. Lidmaatschaps- en wettelijke eisen
  2. Paardenwelzijn
  3. Orde en netheid
  4. Inrichting faciliteiten
  5. Marketing
  6. Management en personeel
  7. Faciliteiten

Bedrijven moeten op al deze punten voldoende scoren om te voldoen aan de basiseisen voor het lidmaatschap. Alleen dan mogen zij zich FNRS-lid noemen én het gevelbord ophangen. Bedrijven die beter scoren dan de basiseisen komen in aanmerking voor sterren. Daarmee kan een bedrijf zich nog meer onderscheiden ten opzichte van andere bedrijven.

 

"Onafhankelijke inspecteurs controleren aangesloten bedrijven elke 2,5 jaar. Dit gebeurt onaangekondigd en in verschillende seizoenen zodat er een realistisch beeld ontstaat van de situatie op de bedrijven. Paardenwelzijn is het belangrijkste onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Door hier als FNRS op toe te zien zorgen we ervoor dat het welzijn van alle paarden op FNRS-bedrijven wordt gewaarborgd. Dat betekent ook dat wordt toegezien op paarden die niet van de ordernemer zelf zijn. Dit valt onder de zorgplicht voor de ondernemer. 

Om het paardenwelzijn te beoordelen wordt er gekeken naar de algehele gezondheid van de paarden. Bij maneges wordt er nog extra gekeken naar de maximale belasting per paard en of het paardenbestand is afgestemd op de doelgroep. Huisvesting en vrije beweging zijn belangrijke criteria voor het welzijn van de paarden. De boxmaat en het aantal uren op een weide of paddock (vrije beweging) en de onderlinge contactmogelijkheid staan in relatie tot elkaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vrije beweging in de zomer en winterperiode omdat bijvoorbeeld weidegang in de winter meestal niet beschikbaar is. Er wordt gekeken of paarden zoveel mogelijk de hele dag over ruwvoer en water beschikken. Voor paarden die in een groep worden gehouden moet voor de paarden voldoende voer beschikbaar zijn en voldoende ruimte om bij het voer te komen. Het management rondom de gezondheid van de paarden wordt ook gecontroleerd.

FNRS stelt verbeterplan op samen met de ondernemer

Voor bedrijven die niet voldoen aan deze (minimale)eisen voor paardenwelzijn wordt in samenspraak met de ondernemer een verbeterplan opgesteld. Hierin worden duidelijke afspraken gemaakt en een realistische termijn bepaald waarin de ondernemer het welzijn moet verbeteren. FNRS kan ondersteunen met het veranderen van inzichten rondom paardenwelzijn waardoor bijvoorbeeld het management rondom voeren en vrije beweging kan worden aangepast. In veel gevallen zijn er vergunningen of financiële middelen nodig om aanpassingen te doen in het bedrijf. Hierbij begeleidt de FNRS een ondernemer om dit toch te kunnen realiseren.

Het uiteindelijke doel is om de kwaliteit in de hippische sector nog verder omhoog brengen én ervoor zorgen dat FNRS-ondernemers trots kunnen zijn om te voldoen aan deze kwaliteitseisen. Soms is daar wat ondersteuning voor nodig en deze biedt de FNRS graag aan om ervoor te zorgen dat elke hippische ondernemer de kans krijgt om het paardenwelzijn op het bedrijf te waarborgen, en waar nodig te verbeteren."