Nieuws

Subsidies 2024 voor hippische ondernemers

De hippische sector is een sector die niet expliciet door de overheid wordt gestimuleerd. Toch zijn er subsidiekansen voor hippische ondernemers. Epiic, een dochteronderneming van FNRS-partner ABAB, heeft de subsidiemogelijkheden voor hippische ondernemers op een rij gezet.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
29 januari 2024 | 1 minuut lezen

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt voordeel bij de aanschaf van energiezuinige bedrijfsmiddelen. Alle investeringen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel staan op de Energielijst die de overheid jaarlijks publiceert. De Energie-investeringsaftrek bedraagt in 2024 40% van het in aanmerking komende investeringsbedrag.

MIA\Vamil

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) levert fiscaal voordeel op bij de aanschaf van duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Voorwaarde is dat de aanschaf op de Milieulijst staat die de overheid jaarlijks publiceert. Denk aan investeringen in energiezuinige apparaten, vervoermiddelen op waterstof of elektriciteit of duurzame gebouwen. Het voordeel kan oplopen van 27% tot 45%. De hoogte van het fiscaal voordeel is afhankelijk van het specifieke bedrijfsmiddel.

Subsidie voor innovatie

Bij innovaties kan je denken aan het ontwikkelen van nieuwe technologische producten, materialen of diensten. De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), sportsubsidies en subsidies voor innovatieprojecten in samenwerkingsverbanden bieden interessante kansen.

Subsidie voor personeel

Bied je als werkgever een praktijkleerplaats aan? Dan is de subsidieregeling Praktijkleren interessant. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer, student of promovendus. Bedrijven die met een SBI-code voor horeca, recreatie of landbouw staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK), ontvangen een bonus. 

Naast de subsidie Praktijkleren biedt ook de SLIM-subsidie interessante mogelijkheden. SLIM richt zich op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Het subsidiepercentage kan oplopen tot maximaal 80% van de subsidiabele kosten. De subsidie voor enkelvoudige bedrijven bedraagt maximaal € 24.999. Voor samenwerkingsverbanden kan de subsidie oplopen tot maximaal € 500.000.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden in de paardenhouderij contact op met Mariska Teurlings, consultant subsidies, via telefoonnummer 073-6465336 of stuur Mariska een e-mail.