Nieuws

Subsidie vaste lasten paardensport en maneges 

Vanaf 30 juni 12.00 uur kunnen ondernemers een subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen. Bedrijven krijgen, afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies, een subsidie voor hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020. De subsidie is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. De subsidie bedraagt minimaal €1.000 en maximaal € 50.000 en geldt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. De subsidie voor vaste lasten komt bovenop de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW). Aanvragen kan t/m 30 oktober 2020. 

30 juni 2020 | 3 minuten lezen

Dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).  Dit betekent dat paardenbedrijven met SBI-code 93.12.15 (Paardensport en maneges) aanspraak kunnen maken op deze subsidie. Aanvragen kan één keer vanaf 30 juni 2020 om 12:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl. Bedrijven kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen. 

Voorwaarden Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 

Op de website van RVO staan de voorwaarden omschreven waar uw bedrijf aan moet voldoen om de subsidie aan te kunnen vragen. Hieronder de belangrijkste voorwaarden: 

 • Uw bedrijf heeft maximaal 250 werknemers.  

 • Uw bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis. 

 • Uw bedrijf heeft minimaal €4.000 aan vaste lasten. Het gaat om vaste lasten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij. Loonkosten worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). 

 • De SBI-code van uw bedrijf staat op de website van RVO:  lijst met vastgestelde SBI-codes

 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister. 

 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland. 

 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. 

 • Wanneer een mkb-bedrijf 30% of meer omzet verliest voor zijn geregistreerde nevenactiviteit, wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen. 

 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank. 

Bedrijven die onder een verkeerde SBI-code ingeschreven stonden en gebruik maakten van de TOGS-regeling, kunnen de TVL aanvragen. Het is niet nodig om een nieuwe melding te maken van een niet-aansluitende SBI-code. Bedrijven met SBI-codes die later zijn toegevoegd aan de TOGS-regeling, kunnen ook gebruik maken van de TVL. 

Hoe wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) berekend? 

 • De tegemoetkoming wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).   

 • De berekening van de subsidie is: 
  Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie. 

 • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed. De subsidie per bedrijf is minimaal €1.000 en maximaal €50.000. 

Op de website van RVO staan twee rekenvoorbeelden en veelgestelde vragen over deze regeling. Een vraag over de btw-aangifte, die de aandacht van ondernemers in juli vraagt, lichten we hieronder toe. Heeft u deze subsidie aangevraagd? Hou hier rekening mee met uw btw-aangifte of attendeer uw boekhouder erop dat u deze subsidie heeft aangevraagd. 

 

Totale omzetverlies berekenen bij btw-aangifte

Ik doe mijn btw-aangifte per kwartaal en juni t/m september valt in twee kwartalen. Hoe bereken ik mijn totale omzetverlies? 

Als u de btw-aangifte per kwartaal doet, dan neemt u de omzet van het tweede kwartaal (april- mei- juni) 2019, en deelt dat bedrag door 3. Dit telt u op bij de omzet van het derde kwartaal (juli – augustus – september) 2019. 

Een rekenvoorbeeld: 

 • Omzet kwartaal 2, 2019: €100.000 / 3 = €33.333 gemiddelde omzet juni 2019 

 • Omzet kwartaal 3, 2019: €120.000. 

 • Bij elkaar opgeteld was de normale omzet (referentieomzet) tussen juni-september 2019 €153.333 

 • Voor de verwachte omzet in juni t/m september 2020 doet u hetzelfde. 

 • Verwachte omzet kwartaal 2, 2020: €60.000 / 3 = €20.000 verwachte omzet juni 2020 

 • Verwachte omzet kwartaal 3, 2020: €66.000 

 • Bij elkaar opgeteld is de verwachte omzet tussen juni-september 2020: €86.000 

 • De normale omzet – de verwachte omzet = €67.333 

 • Het percentage omzetverlies = €67.333 / €153.333 x 100%= 44% 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen 

Aanvragen kan één keer vanaf 30 juni 2020 om 12:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl. Bedrijven kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen. 

Lid worden?FNRS-bedrijven