Nieuws

Registreer bestemming paard naar het buitenland

De NVWA merkt op dat met name bij verplaatsingen van paarden naar het buitenland, men onvoldoende op de hoogte is van de geldende regels. Alle bedrijven die met hoefdieren of levende dierlijke producten zoals sperma de grens overgaan, moeten vanaf 1 juli correct geregistreerd staan in het TRace Control and Expert System New Technology (TRACESNT). Dit geldt voor verplaatsingen binnen Europa. Ook de gegevens van het ontvangende bedrijf moeten goed geregistreerd staan in dit Europese systeem.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
27 november 2023 | 1 minuut lezen

Zonder geldig bestemmingsadres wordt er sinds 1 juli geen exportcertificaat meer afgeven. Alleen als de bestemming een dierenartsenpraktijk is, mag de locatie in TRACES staan als ‘OTH-OPER’ met status ‘new’. Vervoerders van hoefdieren moeten ook in het bezit zijn van een registratie. Deze regels gelden ook voor niet-commercieel vervoer van hoefdieren, dat is vooral het geval bij paarden. Particulieren die met een eigen trailer en paard de grens overgaan moeten dus ook zorgen voor een geldig bestemmingsadres en registratie als vervoerder. Bijvoorbeeld als ze met hun paard deelnemen aan wedstrijden, voor inseminatie in het buitenland of bij verkoop van het paard. Zonder geldige registratie van de vervoerder kan geen exportcertificaat worden afgegeven.

Het belang van deze registraties is om te weten waar deze dieren en de levende producten zich in Europa bevinden en vandaan komen, zodat bij het uitbreken van een dierziekte de verspreiding ervan zo snel mogelijk kan worden bestreden. De registratie verloopt via de NVWA.

Meer informatie

Voor vragen kunnen particulieren en bedrijven contact opnemen met het klantcontactcentrum van de NVWA via telefoonnummer 0900-0388. Tevens adviseert de NVWA om de beslisboom op www.nvwa.nl/onderwerpen/paarden/met-uw-paard-naar-het-buitenland te doorlopen voordat een keuringsaanvraag ingediend wordt.