Nieuws

Energiebesparingsplicht in Nederland

Nederland heeft doelen gesteld om tegen 2030 de uitstoot van CO2 met 55% te verminderen ten opzichte van 1990. Om deze doelen te bereiken, worden er maatregelen ingevoerd, waarvan de energiebesparingsplicht er één is. Bedrijven en instellingen moeten via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rapporteren over de energiemaatregelen.

Profielfoto van Anouk de Baar
Anouk de Baar
10 november 2023 | 1 minuut lezen

Energiebesparing is belangrijk om energiekosten te verlagen én het maakt Nederland minder afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen. Ook zorgt het voor minder CO2-uitstoot. Veel bedrijven in Nederland zijn nu al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.

Voor wie?

De energiebesparingsplicht is voor bedrijven en instellingen met een jaarlijks gebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas. Deze bedrijven en instellingen hebben een informatieplicht om te rapporteren over de uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen. Ook als huurder ben je verplicht om maatregelen te treffen.

Wat moet je doen?    

De energiebesparingsplicht moet eens in de 4 jaar gerapporteerd worden in het eLoket van RVO. Dit kan met behulp van het Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML); op deze lijst staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De EML bestaat uit 3 onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Voorbeelden van maatregelen zijn het isoleren van muren en daken, vervangen van verlichting naar ledverlichting en het plaatsen van bewegingssensoren op plekken waar de lamp niet altijd aan hoeft te zijn. Per erkende maatregel geef je aan of:

  • je die wel of niet hebt uitgevoerd
  • je een alternatieve maatregel hebt uitgevoerd

RVO Handleiding Informatieplicht Energiebesparing