Nieuws

Paardenwelzijn in de wei: tussen wens en realiteit

Vorige week heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die schuilmogelijkheden verplicht stelt voor dieren in de wei. In de Gids voor Goede Praktijken en in het FNRS-kwaliteitsbeleid is deze eis al sinds jaar en dag opgenomen. Het aannemen van de motie juicht de FNRS toe. Echter is de praktische uitvoering complexer dan gedacht.

Profielfoto van Robert van Almkerk
3 oktober 2023 | 1 minuut lezen

In het FNRS-kwaliteitsbeleid staat paardenwelzijn centraal. Het beleid vereist dat paarden die dag en nacht buiten staan, voldoende beschutting moeten hebben bij extreme weersomstandigheden, variërend van koud of warm weer tot stormachtige en natte omstandigheden. Deze beschutting kan verschillende vormen aannemen, waaronder een schuilstal, bomen of struiken. Als paarden zich bij ongunstige weersomstandigheden kunnen terugtrekken is dat een positieve ontwikkeling in hun gezondheid en wordt welzijn bevorderd. FNRS staat dus achter de aangenomen motie. Echter blijkt dit in de praktijk op lokaal niveau soms lastig te realiseren. Veel gemeentes staan niet te springen om vergunningen te verlenen voor de bouw van schuilstallen of het planten van bomen. Hierdoor ontstaat een dilemma tussen het streven naar paardenwelzijn en de bureaucratische obstakels die de verwezenlijking hiervan in de weg staan.

Gemeentelijke regelgeving vaak beperking

Het probleem zit in de beperkte mogelijkheden die sommige gebieden bieden voor het plaatsen van schuilstallen. Gemeentelijke regelgeving en ruimtelijke beperkingen vormen vaak een obstakel, waardoor hippische ondernemers en paardeneigenaren en geconfronteerd worden met een complexe procedure om vergunningen te verkrijgen.

De FNRS staat paraat om haar leden te ondersteunen bij het verkrijgen van vergunningen voor schuilvoorzieningen. Bij verschillende hippische ondernemers heeft het advies kunnen helpen bij het navigeren door het vergunningsproces. Het heeft helaas niet altijd geleid tot de realisatie van een schuilmogelijkheid door de beperkingen in de lokale regelgeving. De aangenomen motie is een belangrijke erkenning van het belang van schuilmogelijkheden voor paarden. Het is nu aan de lokale overheden om deze erkenning om te zetten in concrete acties, zoals het versoepelen van vergunningsprocedures en het faciliteren van hippische ondernemers bij het verbeteren van de leefomstandigheden van hun paarden.

Gezamenlijk streven naar goede leefomstandigheden

In het streven naar een evenwicht tussen de wens voor paardenwelzijn en de realiteit van lokale regelgeving, roept de FNRS op tot (lokale) samenwerking en begrip. Laten we gezamenlijk streven naar een situatie waarin we onze paarden de leefomstandigheden kunnen bieden die ze verdienen, ongeacht de bureaucratische hordes die we moeten nemen.