Nieuws

Ben je als paardenhouder aansprakelijk bij aanval wolf?

De terugkeer van de wolf in Nederland heeft veel impact op de landbouw en veeteelt, waaronder ook de paardenhouderij. Het is belangrijk dat pensionstalhouders en opfokbedrijven zich bewust zijn van de mogelijke risico’s door de aanwezigheid van wolven. Of je aansprakelijk bent bij een wolvenaanval is van vele factoren afhankelijk. Het is belangrijk om te weten op welke manier je aansprakelijkheid zoveel mogelijk kunt voorkomen. 

Profielfoto van Lysanne Stoffer
6 september 2023 | 2 minuten lezen

De eigenaar van een stal is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de paarden, die aan zijn zorg zijn toevertrouwd, veilig zijn. Draag je hier geen goede zorg voor? Dan kun je als stalhouder aansprakelijk gesteld worden. Dit betekent in de praktijk dat de stalhouder maatregelen moet nemen om de paarden te beschermen tegen mogelijke bedreigingen, zoals een aanval door wolven. Maar wat kun je doen om paarden te beschermen?

Fysieke maatregelen

Een van de belangrijkste maatregelen die je kan nemen, is zorgen voor een veilige omheining rond de weide. De omheining moet stevig zijn en hoog genoeg om te voorkomen dat wolven eroverheen kunnen springen. Hiervoor zijn speciale wolvenafrasteringen op de markt. Een andere maatregel is om de paarden in de nacht op stal te houden. Voor opfokbedrijven zijn deze maatregelen niet altijd mogelijk. De jonge paarden staan vaak dag en nacht buiten en de speciale afrastering voor wolven is niet geschikt voor jonge paarden in verband met de kleine mazen waar zij makkelijk met een voet in vast komen te zitten.

Hoewel een stalhouder fysieke maatregelen kan nemen om de veiligheid van de paarden te waarborgen, blijft er altijd een risico op aanvallen door wolven. In het vakblad De Hippische Ondernemer van mei 2023 staat in een artikel dat de NVWA controles overweegt of er voldoende maatregelen genomen worden door stalhouders. Op dit moment zijn er geen vastgelegde maatregelen waaraan een bescherming tegen de wolf moet voldoen. Het lijkt dan ook niet waarschijnlijk dat controles en of boetes op dit moment kunnen plaatsvinden. Heb je twijfels of fysieke maatregelen mogelijk zijn, laat je dan informeren door een deskundige.

Informatie naar de klant

Naast fysieke maatregelen kan iedere stalhouder ook organisatorische maatregelen treffen. Deze zullen de wolf niet verjagen maar door enkele maatregelen te treffen kun je zo veel mogelijk de aansprakelijkheidsstelling voorkomen:

1. Zorg voor duidelijke voorwaarden en overeenkomsten. In de nieuwste opfokovereenkomst van de FNRS (juli 2021) is aansprakelijkheid uitgesloten. Echter is de voorwaarde dat je als bedrijf niet nalatig bent geweest.

2. Vraag advies aan een erkende instantie over de mogelijkheden die er zijn om de wolf buiten de deur te houden. Leg ook vast wat wel en niet kan.

3. Wees transparant naar de klanten over de maatregelen die je treft als stalhouder maar ook welke niet mogelijk zijn.

4. Communiceer indien er een wolf is gesignaleerd in de buurt van het bedrijf. Zo ben je transparant naar jouw klanten. Een wolvenaanval helemaal voorkomen kan helaas niet. Maar het is belangrijk bewust te blijven van het aansprakelijkheidsrisico en waar mogelijk maatregelen te treffen.

Laatste wolvennieuws

Brussel gaat de beschermde status van de wolf opnieuw bekijken. Dit nieuws werd maandagmiddag bekend gemaakt door voorzitter Ursula von der Leyen. In Brussel variëren de reacties, waarbij sommigen het beschouwen als 'goed nieuws', tot anderen die het zien als 'een oorlogsverklaring aan de wolf'. 

De Europese Commissie vraagt ‘lokale gemeenschappen, wetenschappers en alle geïnteresseerde partijen’ om vóór 22 september 2023 actuele gegevens over de wolvenpopulatie en hun impact door te geven. Op basis van de verzamelde gegevens neemt de Commissie een besluit over een voorstel om de status van de bescherming van de wolf binnen de EU te veranderen.

FNRS pleit voor beheerplan

De FNRS pleit, net zoals vele andere organisaties, voor een beheerplan voor de wolf. Nederland is te klein om de wolf ongecontroleerd zijn gang te laten gaan. Daarnaast moet er een duidelijke structuur komen met betrekking tot vergoedingen van schade veroorzaakt door de wolf. Daarbij gaat het niet alleen over schade door doodgebeten paarden maar ook over preventieve maatregelen om dit te voorkomen en emotionele schade bij eigenaren van paarden. Ook moet er nagedacht worden over de hoogte van de vergoeding in relatie tot de waarde van het paard.