Nieuws

Hogere fosfaatnorm voor paarden vanaf 2020

Profielfoto van Demi Uijtewaal
Demi Uijtewaal
15 juni 2020 | 4 minuten lezen

De eerste maanden van het jaar 2020 zijn voorbij gevlogen. De afgelopen periode stonden voor iedereen in het teken van gezond blijven en het hoofd boven water houden. Nu de samenleving weer langzaam op gang komt is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de veranderende wet- en regelgeving omtrent de meststoffenwet. De nieuwe normen zijn relevant voor u om te weten zodat u kunt berekenen hoeveel mest uw paarden produceren en hoeveel fosfaat en stikstof dit bevat. Wij zetten de belangrijkste aanpassingen voor u op een rij.

Dierlijke forfaits

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de productienormen van stikstof en fosfaat voor pony’s en paarden gewijzigd ten opzichte van 2019.

Bij de berekening van de mestproductie gebruikt u een forfait voor stikstof en een forfait voor fosfaat. Dit dient berekend te worden in kilogrammen. Voor het berekenen van de totale mestproductie vermenigvuldigt u het gemiddeld aantal dieren dat u in een jaar op uw bedrijf heeft met het forfait.


In onderstaande tabel vindt u de actuele normen voor stikstof en fosfaat terug. De oude normen, die van 2019, vindt u tussen haakjes terug achter de actuele norm. De forfaitaire normen in dierlijke mest, die gehanteerd worden bij afvoer, zijn dit jaar niet aangepast.

 

Productie per dier per jaar

Diercategorie

Stikstof (kg)

Fosfaat (kg)

941 - Pony's (schofthoogte tot 1,56 mtr) incl. veulen tot 6 mnd

27,3  (29,3)

13,0  (11,7)

942 - Paarden (schofthoogte vanaf 1,56 mtr) incl. veulen tot 6 mnd

58,8  (53,7)

28,6  (22,4)

 

Gebruiksnormen

De fosfaatgebruiksnormen voor grasland en bouwland zijn ook aangepast. De fosfaatklasse ‘neutraal’ is tegenwoordig opgesplitst in ‘neutraal’ en ‘ruim’. De normen voor de fosfaatklasse ‘laag’ en ‘neutraal’ (nieuw) zijn verhoogd. De normen van de fosfaatklasse ‘hoog’ zijn verlaagd. In onderstaande tabel zijn de actuele normen opgenomen met daarbij de oude norm (2019) tussen haakjes.

 

Grasland

Bouwland

Fosfaatklassen

PAL-getal

Norm

Pw-getal

Norm

Arm

< 16

120  (120)

< 25

120  (120)

Laag

16 - 26

105  (100)

25 - 35

80  (75)

Neutraal

27 - 40

95  (90)

36 - 45

70  (60)

Ruim

41 - 50

90  (90)

46 - 55

60  (60)

Hoog

> 50

75  (80)

> 55

40  (50)

 

Extra norm op bouwland bij klasse ‘hoog’

Op bouwland met een fosfaattoestand ‘hoog’ kunt u, onder voorwaarden, de fosfaatnorm met 5 kilogram verhogen. Dan moet wel ten minste 20 kilogram fosfaat per hectare afkomstig zijn van strorijke vaste mest van paarden op de desbetreffende percelen. U neemt dan in de administratie het volgende op: de percelen, met bijbehorende oppervlakte, waarop de hogere norm is toegepast, het type gebruikte meststoffen en de hoeveelheid gebruikte meststoffen. Uiterlijk op 31 december 2020 moet u bij RVO melden op welke percelen de verhoogde norm is toegepast.

Mestverwerkingsplicht

De aanpassing van zowel de productienormen als de fosfaatgebruiksnormen kan invloed hebben op het fosfaatoverschot en daardoor ook op de mestverwerkingsplicht in 2020. Overigens zijn de mestverwerkingspercentages in 2020 niet gewijzigd ten opzichte van 2019. Voor bedrijven waar minimaal 90% van de fosfaatproductie komt van dieren die op stro gehouden worden, blijft de vrijstelling mogelijk. Bedrijven die mest afvoeren naar een bedrijf dat champignonsubstraat bereidt, kunnen nog steeds voor dit deel een vrijstelling krijgen van hun verwerkingsplicht.

Meer weten?

Neem dan contact op met Wim Dirks, bedrijfsadviseur bij ABAB accountants & adviseurs, via telefoonnummer 040-2942773 of mail naar w.dirks@abab.nl