Nieuws

Nieuwe subsidiekans in 2019 voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Profielfoto van Robert van Almkerk
9 augustus 2018 | 1 minuut lezen

Heeft u als sportstichting of vereniging plannen om in het nieuwe jaar te investeren in uw sportaccommodatie? Dan kunt u vanaf 2 januari 2019 gebruik maken van de nieuwe subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) of de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (RSUS). Deze subsidie is een compensatie voor het vervallen van de mogelijkheid om BTW (veelal tegen 21%) te verrekenen. Hieronder leest u of u ook gebruik kunt majen van het subsidievoordeel van deze regelingen.

Komt uw investering in aanmerking voor de BOSA-regeling?

Amateursportverenigingen en –stichtingen kunnen gebruik maken van de BOSA-regeling om een deel van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te vergoeden. Hierbij is het van belang dat de sportaccommodaties door lokale gebruikers worden gebruikt voor de beoefening van amateursport. De subsidie voor de bouw en het onderhoud van de accommodaties bedraagt ten hoogste 20% van de kosten (inclusief btw). De subsidie kan maximaal drie jaar lang worden aangevraagd, waarbij iedere aanvrager maximaal € 2,5 miljoen subsidie per kalenderjaar kan ontvangen. Het minimale subsidiebedrag dat kan worden aangevraagd bedraagt € 5.000,-. Dit betekent dat u tenminste € 25.000,- inclusief btw moet investeren in uw sportaccommodatie, om in aanmerking te komen voor deze subsidie.

Investeringen in energiezuinige maatregelen voor uw sportaccommodatie kunnen ook in aanmerking komen voor een aanvullende subsidie van maximaal 15% van de kosten (inclusief btw). Hierbij kunt u denken aan investeringen in LED voor sportveldverlichting, warmtepompen, HR-glas of zonnepanelen. Ook investeringen die uw sportaccommodatie beter toegankelijk maken voor mindervaliden, zoals automatische deuren en liften komen in aanmerking voor de aanvullende subsidie.

Aanvragen

Met een passie voor sport en innovatie zijn de consultants van Subsidiefocus een betrouwbare en goede gesprekspartner voor al uw innovaties en investeringen. Hebt u plannen om in 2019 te investeren in uw sportaccommodatie en wilt u weten of uw investering in aanmerking komt voor subsidie van de BOSA-regeling? Neemt u dan vrijblijvend contact op met Subsidiefocus om uw subsidiekansen te bespreken!