Nieuws

Opruimingskosten schade door zonnepanelen vaak niet verzekerd

FNRS-partner Aon legt uit hoe dit zit.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
2 juni 2023 | 2 minuten lezen

Op eigen terrein wel verzekerd

“Op het eigen terrein is de schade van eigen zonnepanelen en de sanering van resten bijna altijd meeverzekerd in de opstalverzekering. Maar als de resten van zonnepanelen opgeruimd moeten worden op aangrenzende terreinen dan is dit vaak niet verzekerd, omdat dit niet als milieuschade wordt gezien.

In het kort de verschillen per verzekering uitgelegd.

Opstalverzekering

De meeste opstalverzekeringen hebben opruimingskosten (op eigen terrein!) meeverzekerd tot 10% van de verzekerde som van het gebouw. De opruimingskostendekking op de opstalverzekering is daarmee niet altijd toereikend. De opruimingskosten en zaakschade op aangrenzende terreinen is vaak uitgesloten.
Diverse verzekeraars adviseren al een extra aanvullend bedrag opruimingskosten indien er zonnepanelen op het dak liggen (boven de genoemde standaard gratis 10% opruimingskosten).

Milieuschadeverzekering

De milieuschadeverzekering biedt géén dekking voor opruimingskosten en zaakschade, omdat is vereist dat het materiaal verontreinigend is. De overheid stelt nog steeds dat het glas van zonnepanelen niet verontreinigend is. Veel verzekeraars volgen dit beleid (nog) van de overheid.

Zonnepanelenverzekering

Een zonnepanelenverzekering dekt alleen schade aan de zonnepanelen zelf, geen schade aan derden. Ook deze verzekering biedt dus geen dekking voor de opruimingskosten en zaakschade bij derden.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als er een brand ontstaat is de eigenaar van een gebouw niet per definitie aansprakelijk. Soms zijn de zonnepanelen zelfs geen eigendom van de gebouweneigenaar. Steeds vaker worden daken gehuurd door bijvoorbeeld een energiecoöperatie. Of er een verwijtbaar feit is waardoor aansprakelijkheid een rol speelt   is dan lastig vast te stellen.

 

 

Milieuschadeverzekering voor schade door derde

De meeste bedrijven hebben wel een milieuschadeverzekering (MSV). Deze verzekering dekt kosten als je milieuschade veroorzaakt op jouw locatie of bij een ander. Maar ook milieuschade op jouw locatie veroorzaakt door een ander is verzekerd, mits je de opstallen bij dezelfde maatschappij hebt verzekerd. Denk hierbij aan asbestdeeltjes die zich verspreiden of andere middelen die het milieu verontreinigen. De overheid stelt nog steeds dat het glas van zonnepanelen niet verontreinigend en dus milieubelastend is. Veel verzekeraars volgen dit beleid van de overheid en dekken daarom de schade van zonnepaneeldeeltjes vaak niet. Een aantal verzekeraars bieden deze dekking gelukkig inmiddels al wel aan. Controleer je polis om te zien of je voor deze schade verzekert bent. Per verzekeraar kan de dekking verschillen.

Saneringskosten claimen

Als de deeltjes verspreid zijn op jouw terrein door schade ontstaan bij een ander is het prettig om de saneringskosten bij een derde te kunnen claimen als inkomende (milieu)schade. Echter omdat het geen schade is die veroorzaakt is door eigen objecten is dit bij de meeste verzekeraars niet mogelijk. Het bedrijf waar de schade door veroorzaakt is kan ook niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van (aantoonbare) opzet. Er kan een mogelijke discussie ontstaan of de verzekerde limieten voldoende zijn. Gezien het sterk toenemende aantal zonnepanelen op agrarische daken en percelen is het voor de hele agrarische (en dus ook hippische) branche belangrijk dat hier (snel) een oplossing en/of duidelijkheid voor komt.

Controleer in ieder geval altijd in de polisvoorwaarden of jouw verzekering de opruimingskosten op jouw eigen terrein wel voldoende dekt. Dit hoort onderdeel te zijn van de verzekerde som. Zorg dat er 10% extra aan waarde verzekerd is. Alleen verzekeren voor de herbouwwaarde is altijd onvoldoende! Overleg bij twijfel met je verzekeringsadviseur.”

Schade zonnepanelen onderdeel van MSV

FNRS vindt het belangrijk dat verzekeraars het saneren van weilanden en gronden vervuild door zonnepaneeldeeltjes als onderdeel van de milieuschadeverzekering opnemen. FNRS hoopt dat de overheid op korte termijn met een definitief oordeel komt. FNRS en Aon zijn samen in gesprek met verzekeraars om te kijken op welke manier dit opgelost kan worden zodat het duidelijk wordt waar hippische ondernemers bij eventuele zaakschade en opruimingskosten kunnen claimen.