Nieuws

Commerciële horeca op paardensportaccommodatie mag open

Het was enige tijd onduidelijk of horeca op een paardensportaccommodatie na 1 juni ook opengesteld mag worden. In een brief van minister de Jonge aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s wordt hier duidelijkheid over verschaft.  

Profielfoto van Frederieke Verhaar
27 mei 2020 | 2 minuten lezen

In de brief wordt beschreven dat paracommerciële eet- en drinkgelegenheden die onderdeel zijn van buitensportaccommodaties (verenigingskantines) gesloten blijven. Update: inmiddels weten we dat sportkantines vanaf 1 juli weer open mogen. Lees in dit artikel daar meer over. Eet- en drinkgelegenheden die onderdeel zijn van inrichtingen die nog zijn gesloten, zoals binnensportaccommodaties, blijven gesloten. Commerciële horecagelegenheden bij of op sportaccommodaties mogen onder onderstaande voorwaarden wel open voor gasten. Dit betekent dat paardensportaccommodaties met buitensportfaciliteiten met een volledige horecavergunning hun horecagelegenheid per 1 juni ook mogen openen voor publiek. Hiervoor dienen zij aan dezelfde voorwaarden als andere horecagelegenheden te voldoen: 

Binnen: 

  • In de binnenruimte van eet- en drinkgelegenheden mogen maximaal 30 gasten per gebouw aanwezig zijn.  

  • Binnen deze gelegenheden moeten de aanwezigen 1,5 meter afstand houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Hierbij geldt dat de 1,5 m gehandhaafd wordt vanaf 3 personen.  

  • Alle gasten moeten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel of bar.  

  • Gasten dienen vooraf te reserveren. 

  • De exploitant of beheerder is primair verantwoordelijk voor de naleving van de 1,5 meter en de overige voorschriften als ook de controle daarop. 

Buiten: 

  • Buitenterrassen (van commerciële horecagelegenheden) mogen open op voorwaarde dat de gasten een zitplaats aan een tafel hebben en anderhalve meter afstand houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Hierbij geldt dat de 1,5 m gehandhaafd wordt vanaf 3 personen. 

  • Terrassen dienen aan de bovenzijde volledig open te zijn, dan wel aan de drie zijdes volledig open te zijn.  

  • De exploitant of beheerder is primair verantwoordelijk voor de naleving van de 1,5 meter en de overige voorschriften als ook de controle daarop.  

Bekijk ook het horecaprotocol opgesteld door Koninklijke Horeca Nederland.