Nieuws

Wetsvoorstel dierenmishandeling en -verwaarlozing aangenomen

Profielfoto van Frederieke Verhaar
23 mei 2023 | 1 minuut lezen

Het wetsvoorstel werd ingediend door de minister van Justitie & Veiligheid en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het debat van donderdag 11 mei was de Kamer gelijkgezind in hun inbreng en verschillende Kamerleden spraken aan het eind hun dank uit voor het constructieve debat. Alle ingediende amendementen kregen oordeel Kamer van de ministers; over de amendementen is op 16 mei gestemd.

Gecoupeerde staarten verboden bij fokkerijbijeenkomsten

Sneller (D66) sprak zich in het debat uit tegen het couperen van paardenstaarten. De minister beaamde dat de nieuwe wet het verboden maakt om nog langer paarden met gecoupeerde staarten tentoon te stellen en dus deel te laten nemen aan fokkerijbijeenkomsten. Haverkort (VVD) en Thijssen (PvdA) wilden het houdverbod bij misstanden uitbreiden tot levenslang bij ernstige misstanden en verwoordde dit in een amendement. De Kamer heeft dit amendement aangenomen. 

Zelfstandig doden van dieren strafbaar

Met betrekking tot het zelfstandig doden van dieren werd ook een amendement aangenomen. Dit amendement regelt dat het verbod op het zelfstandig doden van dieren gaat gelden voor alle gehouden zoogdieren die op de zogeheten positieflijst zijn geplaatst (waaronder paarden) én voor ganzen. Dit verbod gold tot op heden alleen voor honden en katten. De minister van LNV heeft toegezegd dit over te willen nemen in wetgeving (een AMvB), waarmee het zelfstandig doden van dieren strafbaar wordt.