Nieuws

Inzichten FNRS-kwaliteitsbeleid: Vooroordeel manegepaarden weinig buiten

De maatschappij verandert snel en daarom is het belangrijk om als hippische sector te blijven ontwikkelen. De afgelopen jaren heeft dierenwelzijn steeds meer aandacht gekregen. De FNRS staat voor kwaliteit, veiligheid en welzijn. Het oude kwaliteitsbeleid paste niet meer bij de genoemde merkwaarde. Hierdoor is er een nieuw FNRS-kwaliteitsbeleid ingevoerd, de bedrijven worden sinds mei 2021 volgens de vernieuwde normen gekeurd. 249 keuringsrapporten zijn geanalyseerd van bedrijven die zijn gekeurd met het nieuwe FNRS-kwaliteitsbeleid. We delen de belangrijkste resultaten. 

Profielfoto van Lysanne Stoffer
Lysanne Stoffer
9 mei 2023 | 1 minuut lezen

Analyse van de keuringen

De bedrijven van de keuringsrapporten die zijn geanalyseerd zijn manegebedrijven, pensionstallen en IST-bedrijven. Alle onderdelen van welzijn zijn bekeken en hier zijn interessante resultaten uitgekomen. Zo is er bijvoorbeeld geconstateerd dat alle drie de typen bedrijven gemiddeld even hoog scoren op contactmogelijkheid met soortgenoten en het aantal uren vrije beweging. Vroeger zaten er grotere verschillen tussen maneges en andere typen bedrijven, het is dan ook een groot vooroordeel dat alle manegepaarden weinig buiten komen. 

Ook is er gekeken naar de score voor welzijn vergeleken met de totale score. Hieruit kon worden geconcludeerd dat het onderdeel welzijn zeker geen remmende invloed heeft op het totaal aantal sterren.

Verbeterpunten

Bij maneges en IST-bedrijven beschikken tussen de 50% en 80% van de stallen over een buiten- en/of binnenluik. Paarden zijn kuddedieren, zij moeten contact kunnen maken met soortgenoten. Daarnaast is een paard een vluchtdier en is gebaat bij het inschatten van gevaar in de omgeving. Wanneer een paard geen zicht heeft op de situatie kan dit stress veroorzaken. Een luik in de stal biedt de mogelijkheid om het hoofd naar buiten te steken.

Op het onderdeel ontwormen kunnen ook nog stappen gezet worden. 98,2% van de 249 onderzochte bedrijven kunnen aantonen dat ze de paarden ontwormen. Dit is positief met een kanttekening. Het is fijn dat er ontwormd wordt, maar wordt dit bij 29,7% van de bedrijven nog preventief gedaan. Het is beter om paarden alleen te ontwormen wanneer er wordt aangetoond aan de hand van een mestonderzoek dat dit gewenst is. Door middel van een mestonderzoek kan de juiste medicatie gegeven worden. Preventief ontwormen is niet goed voor de gezondheid van het paard en veroorzaakt snellere ontwikkeling van wormresistentie. Bij wormresistentie zijn wormen niet meer gevoelig voor bepaalde ontwormingsmiddelen en kan het voorkomen dat je paard niet meer behandeld kan worden, met overleiden als gevolg.  

Voorbereiden op de keuring

Er zijn verschillende punten waar men punten laat liggen, bijvoorbeeld op het gebied van marketing. Het is voor ondernemers dan ook zeker aan te raden om, ter voorbereiding van de keuring, het handboek FNRS-kwaliteitsbeleid goed door te lezen. Hier staan alle punten in uitgewerkt waar het bedrijf op gekeurd wordt met handige tips. Door een goede voorbereiding is het gemakkelijk om de score te verhogen.