Nieuws

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Profielfoto van Robert van Almkerk
6 augustus 2018 | 1 minuut lezen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Een VOG kan zowel aan bedrijven als aan personen worden afgegeven. Het Ministerie van Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de verklaring (VOG's) af indien de aanvrager geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie

In sommige bedrijfstakken is het verplicht om een VOG te kunnen overleggen voordat u de persoon in dienst kunt nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval in de kinderopvang. Voor de paardensector is er geen verplichting maar een VOG is één van de maatregelen die een sportaanbieder kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de sportaccommodatie te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, instructeurs, begeleiders of vrijwilligers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportaanbieder kunnen uitoefenen. Door als sportaanbieder of vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je klanten serieus neemt.

Voor vrijwilligers van sportorganisaties (als dit vrijwilligersorganisaties zijn) is de VOG gratis. Helaas voor bedrijven met een commerciële doelstelling is dit nog niet het geval.

Meer informatie over de VOG en hoe u deze kunt aanvragen treft u op de website van het Ministerie van Justitie en veiligheid www.justis.nl