Nieuws

Gecombineerde opgave 2023 vóór 15 juni invullen

Vóór 15 juni 2023 moet je de Gecombineerde opgave invullen. De toevoeging van het intekenen van bufferstroken en landschapselementen, de keuzes in de eco-regeling en de extra vragen zorgen ervoor dat het invullen van de opgave meer tijd in beslag neemt dan je gewend was. Begin daarom op tijd en laat je niet verrassen. Ben je op of na 1 april 2023 gestopt met jouw bedrijf? Bekijk dan of je dit jaar nog opgave moet doen.

Profielfoto van Lysanne Stoffer
Lysanne Stoffer
11 april 2023 | 2 minuten lezen

Aanmelding GLB 2023

In de Gecombineerde opgave geef je gegevens door voor de landbouwtelling en mestwetgeving. Naast de uitbetaling van de basispremie, eco-regeling en extra betaling jonge landbouwers, kun je ook andere subsidies aanvragen en aangeven of je in aanmerking wil komen voor het diergezondheidsfonds of fosfaatdifferentiatie. De periode voor indiening van de Gecombineerde opgave loopt tot en met 15 juni 2023. Een kortingsperiode is niet meer van toepassing. Aanmeldingen voor de basispremie en eco-regeling na 15 juni zijn dus te laat en worden uitgesloten voor de uitbetaling. 

Jouw Gecombineerde opgave wijzigen na 15 juni?

Het is niet toegestaan om na 15 juni 2023 nog een aanvulling op jouw aanvraag in te dienen die kan leiden tot een hogere uitbetaling. Dat betekent dat je in de opgave voor 15 juni zoveel mogelijk subsidiale activiteiten voor de eco-regeling moet aanmelden. Het gaat dan om alle mogelijke activiteiten die binnen jouw bouwplan mogelijk zijn. Hierdoor behoudt je flexibiliteit, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden. Het niet uitvoeren van de ene activiteit hoeft dan niet direct te betekenen dat je in een lagere uitbetalingsklasse valt, bijvoorbeeld van goud naar zilver of van zilver naar brons.

In de periode van 15 juni tot en met 15 oktober kun je alleen nog wijzigingen in jouw bouwplan doorgeven. Dit kunnen dus volgteelten of vanggewassen zijn die je niet eerder had opgegeven voor de meststoffenwet. In deze periode kun je ook eco-activiteiten die je eerder had aangemeld, geheel afmelden op percelen als je die niet hebt uitgevoerd of het perceeloppervlakte van de aangemelde eco-activiteit verkleinen. In dit laatste geval moet het oorspronkelijke perceel worden gesplitst. 

Nadat je wijzigingen in Mijn percelen hebt verwerkt, moet je de aangepaste opgave nogmaals insturen. 

Wijzigingen Gecombineerde opgave 2023

Door de invoering van bufferstroken, de eco-regelingen en EFS-vragen die opgenomen zijn in de Gecombineerde opgave, zijn er dit jaar veel wijzigingen, waaronder:
•    intekenen van bufferstsroken en landschapselementen;
•    aanmelden voor basispremie en eco-regeling;
•    doorgeven niet-productief areaal (indien van toepassing);
•    melden eco-activiteiten per perceel;
•    opgave van het aantal paarden, pony's en ezels;
•    opgave btw-nummer;
•    extra vragen Europese landbouwtelling.
•    extra vragen 'Europese landbouwtelling'

Naast de gebruikelijke vragen uit de Landbouwtelling en Mest worden dit jaar ook extra vragen gesteld in het kader van de 'Europese landbouwtelling'. Het betreft onder andere verbrede landbouw, geproduceerde energie, beregening in 2020 t/m 2022, drainage, bodembewerking en -bedekking, mestopslag en machines.

Een overzicht van alle vragen vind je op de website van RVO. 

Aanvraag GLB 2023

Als je je uiterlijk 15 juni 2023 had aangemeld voor de GLB-regelingen: basispremie, eco-regeling, extra betaling jonge landbouwers en behoud zeldzame landbouwhuisdierrassen, dan kun je in de periode 15 oktober tot en met 30 november 2023 een definitieve aanvraag doen.

In dezelfde periode doe je jouw aanmelding voor 2024 met een voorlopig bouwplan en de planning van jouw eco-activiteiten. Ook hier geldt dan weer dat alleen tijdige aanmeldingen leiden tot een aanvraag voor 2024.

Veranderingen mestwetgeving 2023

Het jaar 2023 staat in het teken van een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en wijzigingen in de Meststoffenwet (Msw), voortkomend uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Hiermee wil het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beide wetgevingsonderdelen in elkaar laten vallen. Voorheen was dit niet zo, wat leidde tot onbegrijpelijke sancties of boetes bij naleving van de regels. Lees hier meer over de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Neem voor meer informatie over een van deze onderwerpen contact op met FNRS-partner ABAB