Column

Aïde Roest: “Toekomstgerichter ondernemen nodig”

Aïde Roest runt samen met haar zussen Manege de Wildhoef in Den Haag. Met een hippisch bedrijf midden in de randstad weet zij als geen ander welke uitdagingen hippisch ondernemen vandaag de dag met zich meebrengt. Om deze uitdagingen aan te pakken heeft zij zitting in de ledenraad van de FNRS. Vanuit deze rol heeft ze de afgelopen periode actief bijgedragen aan het onderzoek over de toekomst van de hippische sector.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
22 februari 2023 | 2 minuten lezen

“Er komt de laatste tijd veel op hippische ondernemers af. Er spelen onderwerpen waar we 20 jaar geleden heel anders over dachten. Hierdoor ontstaan nieuwe werkelijkheden die we eerder niet voor mogelijk hielden. Hoe ziet hippisch ondernemen er over 10 of 20 jaar uit? In de tussentijd zullen er nieuwe mogelijke situaties ontstaan waar we nog maar weinig ervaring mee hebben. Het is dus belangrijk dat hippische ondernemers zich zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. En dat is lastig: want verder dan de erfgrenzen van het eigen bedrijf wordt er niet altijd gedacht. Dat is een gemiste kans in hippisch ondernemerschap!

Professionaliseren en lange termijn planning nodig

Vanuit de ledenraad ben ik nu betrokken bij het toekomstonderzoek dat de FNRS laat uitvoeren. Een belangrijke stap om mogelijke toekomstige scenario’s in beeld te brengen. Rijden we over 10 of 15 jaar nog wel paard? Of hebben de hertenkampen plaats gemaakt voor paardenkampen waar we paarden alleen nog maar mogen aaien? Dit laatste is uiteraard een zeer ongewenst scenario, maar als we de dierenactivisten moeten geloven is dat onze toekomst. We moeten ons dus als ondernemers voorbereiden op de mogelijke toekomstige scenario’s en een langere termijn planning maken dan alleen de planning voor de dag van morgen. De uitkomsten van het onderzoek geven ondernemers hopelijk straks voldoende inspiratie om het bedrijfsplan aan te scherpen en voor te sorteren op de toekomst. Een professionaliseringsslag is in onze sector op dat vlak echt noodzakelijk!

Toekomstbestendig ondernemen

Ik ben daarom blij dat ik vanuit de ledenraad kan bijdragen aan dit onderzoek. De toekomstige scenario’s zijn tot stand gekomen met een grote groep professionals van binnen en buiten de sector, onder leiding van een extern strategisch onderzoeksbureau. Op dit moment werken we hard aan de vertaling van deze scenario’s naar praktische oplossingen voor hippische ondernemers. Want dat is het doel vanuit de FNRS: het vliegwiel versterken en hippische ondernemers ondersteunen in hun bedrijfsvoering zodat zij toekomstbestendig kunnen ondernemen. Ik draag daar graag op deze manier mijn steentje aan bij.

Bewustwording dat we als hippische ondernemers ons moeten aanpassen is stap één. Nadenken over de toekomst van het bedrijf en professionaliseren is de volgende stap. Dit zal ik op mijn eigen bedrijf ook goed opnieuw moeten analyseren met de informatie uit dit onderzoek. Wat betekent dit mogelijk voor ons bedrijf? Waar moeten we bijschaven?

Nadenken over de toekomst

De scenario’s moeten ondernemers aan het denken zetten over hun toekomst. Deze kan anders ingevuld worden per bedrijf. We kunnen nooit alle neuzen dezelfde kant op krijgen, maar op fundamentele zaken moeten we op één lijn zitten. We werken allemaal met een gemene deler: we willen een gelukkig paard én een gelukkige klant. Dat is onze passie en onze valkuil. We moeten ervoor waken dat we straks niks meer met paarden mogen, daar kunnen we als ondernemers nu al op voorsorteren!”

Aïde Roest
Manege de Wildhoef