Nieuws

Nieuwe eisen paardenhouderij met zorgactiviteiten

Een paardenhouderij met een zorgtak heeft te maken met de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Deze wet brengt vanaf boekjaar 2022 nieuwe eisen met zich mee.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
25 januari 2023 | 1 minuut lezen

Wat is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)?

De Wtza verving op 1 januari 2022 de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). De Wtza omvat nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Ook verplicht de Wtza ondernemers met een zorgtak om vanaf boekjaar 2022 uw jaarcijfers te publiceren.

Uitstel deadline publicatie jaarcijfers

Een paardenhouderij die ook zorgboerderij exploiteert moet dus vanaf 2022 een jaarverantwoording publiceren. In eerste instantie moest dit vóór1 juni 2023. Deze deadline bleek voor veel zorgaanbieders niet haalbaar. Daarom geldt er een overgangsregeling: voor boekjaar 2022 krijgen ondernemers uitstel tot 31 december 2023 en voor boekjaar 2023 tot 1 oktober 2024. Vanaf boekjaar 2024 geldt de deadline van 1 juni van het opvolgend jaar.

Complete jaarcijfers publiceren?

Paardenhouderijen met zorgactiviteiten maken waarschijnlijk liever niet de cijfers van hun complete bedrijf openbaar. Hiermee geven zij mogelijk concurrentiegevoelige informatie prijs. De specialisten van ABAB, partner van de FNRS, zetten zich ervoor in om ervoor te zorgen dat gecombineerde bedrijven alleen de cijfers van hun zorgtak hoeven te publiceren. Hierover is momenteel helaas nog geen duidelijkheid. Ons doel is om hierover in de loop van 2023 meer duidelijkheid te verschaffen. Het verleende uitstel in de overgangsregeling biedt hiervoor gelukkig nog wat ruimte.

Scheiden van activiteiten: juridische en fiscale gevolgen

Om niet de gehele financiële jaarcijfers te hoeven publiceren, overwegen bedrijven mogelijk om een bv of een andere entiteit op te richten voor de zorgtak. Dit is niet altijd verstandig, omdat dit allerlei juridische en fiscale gevolgen heeft. Belastingadviseurs bespreken graag vooraf of dit in elke situatie zinvol is.

Meer informatie of advies

Op dit moment is nog onduidelijk ondernemer in de paardenhouderij met een zorgtak hun volledige jaarcijfers moet publiceren óf alleen die van de zorgtak.

Wil je meer informatie over de gevolgen van de wet WTZA voor jouw paardenhouderij ? Neem contact op met Johan Verkuylen, klantadviseur bij FNRS-partner ABAB, via telefoonnummer 073-6465423 of stuur Johan een mail.