Nieuws

Ondernemersregelingen TOGS en BMKB verruimd

Het kabinet heeft verschillende ondersteuningsmaatregelingen afgekondigd. Deze week zijn de voorwaarden voor TOGS en BMKB regelingen aangepast. Ook zijn er aanvullende fiscale maatregelen aangekondigd.

29 april 2020 | 1 minuut lezen

TOGS regeling versoepeld

Begin april werd de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze tegemoetkoming is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. 

Een van de voorwaarden is dat de onderneming een van de vereiste SBI codes heeft. Ondertussen is aangekondigd dat de SBI code ook geldt als deze als nevenactiviteit is geregistreerd. Daarmee komen meer organisaties in aanmerking voor de 4000 euro. Alle voorwaarden voor de regeling treft u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 

Aanpassing BMKB regeling  (per 28 april 2020)

De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is één van de maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Middels een borgstelling staat het ministerie van EZK borg voor het krediet. Door de borgstelling kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. De uitvoering van de regleing ligt bij uw eigen bank.

Vanaf 28 april geldt er een langere looptijd en lagere drempel voor de coronaregeling BMKB dan eerder het geval was. De looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. Daarnaast wordt de  toegang tot de BMKB toegankelijker omdat er een omzettoets plaats vindt in plaats van dat er gekeken wordt naar een uitgebreide liquiditeitsprognose.

De BMKB regeling wordt uitgevoerd door de uw eigen kredietverstrekker. Voordat u contact opneemt met uw bank kunt u alvast meer informatie vinden op de website van Rijksoverheid

 

Aanvullende fiscale maatregelen

Het kabinet heeft ook nog aanvullende fiscale maatregelen aangekondigd. Zodra er meer bekend is over uitvoering hiervan, zullen wij u nader informeren.

 

Voor een overzicht van alle ondersteunende maatregelingen klinkt u hier

Lid worden?FNRS bedrijven