Nieuws

Wijziging ophalen paardenmest per 2023

Elke paardenhouder heeft met mest en het afvoeren of verwerken ervan te maken. Per 2023 verandert er wat voor het vervoer van paarden- en ponymest: dit moet nu volledig digitaal. Het papieren maakt plaats voor het digitaal en realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). Dit heeft gevolgen voor jouw administratie. In het vervolg moet je, nadat de mest op jouw bedrijf is opgehaald, dit digitaal bevestigen. 

Profielfoto van Robert van Almkerk
13 januari 2023 | 2 minuten lezen

Bedrijfsmatige paardenhouders zijn bij het afvoeren van de mest verplicht om gebruik te maken van het realtime en digitaal vervoersbewijs dierlijke meststoffen (rVDM). Transport van mest met een rVDM moet worden uitgevoerd door een geregistreerde intermediair die staat ingeschreven bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De vrachtauto’s die de geregistreerde intermediair gebruikt voor het uitvoeren van de mesttransporten moeten speciaal zijn uitgerust met GR/GPS apparatuur. Deze apparatuur zorgt ervoor dat meldingen worden gedaan via het e-cert systeem van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Gegevens nodig en e-cert account

Het rVDM is een digitaal transportdocument wat wordt ingevoerd door de mestvervoerder. Hierin staan onder andere gegevens van de mestafvoerder, de leverancier (jij als ondernemer) en de afnemer van de mest. Jouw mestvervoerder heeft een aantal gegevens nodig, deze moet je éénmalig doorgegeven aan jouw mestvervoerder:

•    Bedrijfsnaam
•    Adresgegevens
•    Contactgegevens
•    UBN nummer
•    KVK nummer of Vestigingsnummer
•    Relatienummer RVO

Als leverancier heb je daarnaast ook een account nodig op e-cert.nl (NVWA). Bedrijven kunnen deze aanmaken via E-Herkenning. Een korte beschrijving vindt je hier.

Bevestigingsmelding 7 dagen na ophalen mest

Nadat deze gegevens in het systeem staan meldt de vervoerder het transport vooraf aan op het e-cert portaal. Tijdens het uitvoeren van het transport maakt GR/GPS-apparatuur in de mestvrachtwagen van de mestvervoerder realtime meldingen. De leverancier (jij als ondernemer) en de afnemer van de mest krijgen na het lossen een melding dat de rit is voltooid. Als leverancier moet je daarna binnen 7 dagen de ritgegevens op het rVDM te controleren en bevestigen via jouw e-cert account.

Bekijk de video over de nieuwe werkwijze rondom het vervoer van dierlijke mest. 

Maatwerk of standaard vervoer

Hippische ondernemer voeren over het algemeen op twee manieren mest af. Hiervoor gelden verschillende regels voor de registratie. 

  • Strorijke paarden- en ponymest dat wordt gelost bij een substraatbereider. Bij het vervoer van strorijke paarden- of ponymest naar de substraatbereider hoeft de mestvervoerder geen laadmelding door te geven, waardoor het mogelijk is voor de vervoeder bij meerdere paardenhouders mest bij te laden tot één vracht. Het wegen, bemonsteren en analyseren van de mest bij dit type maatwerk vervoer is niet nodig. Dit bespaart kosten ten opzichte van mest onder standaard vervoer.
  • Al het andere paarden- en ponymest valt onder standaard vervoer. Bij standaard vervoer is het wegen, bemonsteren en analyseren van de paardenmest verplicht. De bemonstering vindt plaats tijdens het laden en wordt naar het laboratorium gestuurd voor analyse. De RVO gebruikt de analyse en de weging om de hoeveelheid afgevoerde stikstof en fosfaat te berekenen. RVO voegt de gegevens automatisch toe aan het rVDM, deze gegevens kan een ondernemer achteraf vinden bij Mijn dossier op mijn.rvo.nl.

Webinar verandering vervoer dierlijke mest

Op 18 januari 2023 is er om 11.00 uur een webinar over rVDM. Dan geven experts uitleg wat er is veranderd voor leveranciers en afnemers van dierlijke mest. Ben je benieuwd wat er voor jouw bedrijf verandert? Volg het webinar via verantwoordmestvervoer.nl en stel al jouw vragen. De stappen zijn ook nog toegelicht in deze infographic

Bekijk het webinar