Nieuws

Margeregeling ook voor veulens

7 oktober 2019 | 2 minuten lezen

ABAB Accountants en Adviseurs is als specialist paardenhouderij, al dan niet middels de Sectorraad Paarden (SRP), nauw betrokken bij overleg met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst over diverse fiscale aangelegenheden. Belangrijk item is het toe te passen btw-tarief voor de handel, met name voor veulens en jonge paarden, en de prestaties inzake levering van sperma en embryo’s. Helaas is dit nog steeds onduidelijk. Wel heeft 2 oktober jl. de Belastingdienst ons standpunt bevestigd en gepubliceerd dat de margeregeling ook voor veulens van toepassing is.

Margeregeling

De margereling houdt in dat de wederverkoper (= handelaar) van een ‘gebruikt goed’ alleen btw hoeft af te dragen over zijn winstmarge, namelijk het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs, die bij verkoop van dat gebruikt goed wordt behaald. De margeregeling kan worden toegepast op de levering van ‘gebruikte goederen’ die een handelaar heeft gekocht zonder dat hij bij de aankoop btw in aftrek heeft kunnen brengen. Dit is met name aan de orde indien een goed is aangekocht van een particulier. De margeregeling is bedoeld om cumulatie van btw te voorkomen.

Zijn paarden ‘gebruikt goed’?

In het zogenoemde ‘Stenholmenarrest‘ heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aangegeven dat de margereling ook toepassing kan vinden op de levering van dieren. Dieren zijn lichamelijke zaken en kunnen daarom ook als een ‘gebruikt goed’ in de zin van de margeregeling worden aangemerkt.

Hoe om te gaan met training?

Een wederverkoper in de zin van de margeregeling is een ondernemer van wie de activiteiten geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verkopen van gebruikte goederen die hij van een ander heeft ingekocht. Gebruikte goederen mogen niet als bedrijfsmiddel (bijvoorbeeld dekhengst, fokmerrie, manegepaard) worden geëxploiteerd. Een vraag die speelde was of goederen (paarden) die door training een hogere waarde krijgen, aangemerkt worden als ‘gebruikt goed’. Het Hof van Justitie kent echter een ruime werking toe aan de margeregeling, zodat ook paarden die na aankoop getraind worden en dan doorverkocht, aan te merken zijn als ‘gebruikt goed’.

Zijn zelf vervaardigde of gekweekte goederen ook ‘gebruikt goed’?

Een andere vraag die speelde was of ook goederen die zelf vervaardigd zijn, aangemerkt kunnen worden als ‘gebruikt goed’. Gezien de ruime werking die het Hof van Justitie toekent aan de margeregeling was dat naar onze mening van toepassing. Recent heeft de Belastingdienst dit bevestigd en per 2 oktober 2019 gepubliceerd op haar website. Expliciet wordt in dat bericht zelf gefokte paarden genoemd.

Gevolg voor de praktijk is dat op de aankoop door een handelaar (bijvoorbeeld een veiling) van een veulen van een particulier en ook weer op de verkoop aan een particulier de margeregeling toegepast kan worden.  

Btw-tarief handel

Er blijven onduidelijkheden met betrekking tot het toe te passen btw-tarief voor de handel en de prestaties inzake levering van sperma en embryo’s. Helaas is het nog niet gelukt om het Ministerie van Financiën te bewegen hier meer duidelijkheid in te scheppen, met als gevolg een voortdurende discussie met de Belastingdienst. Kort samengevat is met name onduidelijk welk btw-tarief van toepassing is op de levering van een veulen of een jong paard. Ook is nog steeds onduidelijk of op de levering van sperma of een embryo het lage btw-tarief toegepast mag worden. In samenwerking met de SRP is er een duidelijkere beschrijving opgesteld van de situaties waarin het lage btw-tarief aan de orde is. Insteek hierbij is dat het lage btw-tarief van toepassing moet zijn op leveringen gedurende de gehele (op)fokperiode van paarden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mr. Ad de Bruyn RB (ad.de.bruyn@abab.nl, 06-22957265). Hij is als senior belastingadviseur werkzaam bij ABAB Accountants en Adviseurs. Hij is onder andere gespecialiseerd in de paardenhouderij en maakt onderdeel uit van het brancheteam Paardenhouderij van ABAB Accountants en Adviseurs.

Lid worden?FNRS-bedrijven