Nieuws

Voordelig hippisch innoveren in 2023

Eén van de grootste wijzigingen in regelgeving  voor 2022 was de invoering van het fiscale instrument Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) voor de hippische sector. Daarmee zette de sector belangrijke stappen op het gebied van duurzaamheid. Hoe kun je als ondernemer deze maatlat in 2023 optimaal benutten? Een aantal aandachtspunten.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
5 januari 2023 | 2 minuten lezen

Maatlat Duurzame Veehouderij

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), het toetsingsinstrument om bouwprojecten een duurzaamheidsscore te geven, bestond al jaren  voor andere takken binnen de veehouderijsector. Elk hippisch bouw- of verbouwproject kan deelnemen aan de certificering als het voldoet aan een minimumeis van te behalen punten op onderwerpen als ammoniak, klimaat, diergezondheid, brandveiligheid en bijvoorbeeld dierenwelzijn.

Komt uw project positief door de voorcontrole? Dan kunt u maar liefst 27% van de te maken kosten fiscaal afschrijven van de te betalen winstbelasting. Daarnaast kunt u over de bouw een willekeurige afschrijving van 75% toepassen via de ‘VaMil’-regeling.

Bijzonder projecten

Een mooie kans voor ondernemers die willen investeren. Er zitten bijzondere projecten tussen, waarbij het dierenwelzijn wordt verwerkt in vormgeving en gebruik. Dit toont aan dat hippische ondernemers in Nederland willen investeren in kwaliteit en daarbij het welzijn van de paarden zeker niet vergeten.

Uiteraard hebben ook hippische ondernemers last van de stikstofcrisis. Hierdoor wachten veel projecten nog op een vergunning. Goed nieuws op dit vlak: de instantie die gaat over de MDV-certificeringen heeft besloten deze ondernemers tegemoet te komen. E maatlat blijft in 2023 gelijk aan die van 2022. Ondernemers die al even wachten op een vergunning voor certificering, hoeven in 2023 dus niet aan strengere eisen te voldoen. Dit geldt voor de gehele agrarische sector.

Voldoet een bouw- of verbouwproject aan de eisen, dan kan 27% van de kosten fiscaal afgeschreven worden.

Duurzame gedachten die punten scoren

Bij veel intakes van nieuwe projecten vragen ondernemers wat een paardenstal geschikt maakt voor certificering volgens de maatlatcriteria. Hierop is geen eenduidig antwoord, maar er zijn wel een aantal aandachtspunten.

Zo denken ondernemers vaak dat opfok, Paddock Paradise of groepshuisvesting niet in aanmerking komen voor de regeling. Dit klopt niet. Juist door het vele sociale contact en de vrije beweging van de paarden, voldoet dit soort projecten vaak aan de eisen. Alleen ammoniak kan soms een struikelblok zijn: er moeten een geïsoleerd dak en een overdekte mestopslag komen.

Een ander belangrijk punt dat problemen kan opleveren, is het thema Bedrijf en Omgeving. Gaat u een nieuw complex bouwen op een nieuwe locatie? Kies dan voor een geregistreerde architect voor de uitwerking van uw plan en voor een geregistreerd landschapsarchitect voor de uitwerking van het landschapsplan. Dan ontvangt u namelijk in één keer het te behalen punten voor dit thema. U kunt dit puntenaantal anders alleen behalen als u bijvoorbeeld uw terrein openstelt voor derden en voldoet aan specifieke eisen voor waterafvoer en terreinindeling.

Ook het management van de paarden is een belangrijk onderdeel bij de beoordeling van uw project. De oppervlakte van de stal moet minimaal 12,3 m2 zijn en de paarden moeten ook andere paarden kunnen zien of zelfs contact met hen kunnen maken. Daarnaast moeten zij in de stal zo goed als onbeperkt kunnen beschikken over hooi, bijvoorbeeld door het ophangen van een hooinet. De ervaring leert echter dat dit erg arbeidsintensief is en niet zo duurzaam of veilig. Houd daarom bij het uitzoeken van de voorfronten van uw stal al rekening met deze regel. U kunt kiezen voor een voorfront met een vaste klep om een hooivoorraad in te doen. Deze kunt u vullen vanaf de gang.

Ammoniak: er moet een geïsoleerd dak en een overdekte mestopslag aanwezig zijn.

Een ander belangrijk punt is de vrije beweegruimte: het hebben van voldoende paddocks en weides. De mogelijkheid om paarden in groepen of koppels buiten te zetten, zorgt voor een behoorlijke stijging in te behalen punten. Vervolgens is ook de uitvoering van de buitenruimte van belang. Is de ondergrond zo goed als jaarrond droog, maar niet te mul? Is er water beschikbaar en liefst ook ruwvoer? Verrijking van de buitenruimte met bijvoorbeeld verschillende grondtypes, een poel, heuvel of extra bomen scoort ook erg goed. Creatief denken kan hierbij helpen. Plaats bijvoorbeeld bomen en heggen langs de paddocks. Dit kleedt het geheel mooi aan en de paarden hebben schaduw in de zomer of beschutting tegen extreem weer.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden van de MDV voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met Mariska Teurlings, consultant subsidies bij FNRS-partner Epiic, voorheen Subsidiefocus.