Nieuws

Maatregelen paardensport van 29 april tot en met 19 mei

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet afgelopen dinsdag 21 april hebben de KNHS en FNRS  gekeken naar wat de nieuwe maatregelen betekenen voor de paardensport. Belangrijkste wijziging op de huidige maatregelen is dat kinderen en jeugd t/m 18 jaar weer samen buiten kunnen sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
22 april 2020 | 6 minuten lezen

Dit betekent dat paardensportaccommodaties vanaf woensdag 29 april weer georganiseerde paardensportactiviteiten onder begeleiding mogen aanbieden aan kinderen tot en met 12 jaar, mits dit in de buitenlucht gebeurt. Ook jeugd van 13 t/m 18 jaar mag weer deelnemen aan georganiseerde paardensport activiteiten in de buitenlucht, maar hierbij moet wel minimaal 1,5 meter afstand worden gehouden tussen elkaar. Er mogen geen ouders langs de rijbaan staan en de kantines blijven gesloten. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

Sportverenigingen en –clubs blijven gesloten voor volwassenen

Alle sportverenigingen en sportclubs in Nederland blijven op last van de overheid gesloten. Er is alleen een uitzondering voor accommodaties wanneer zij buitensporten voor jongeren tot en met 18 jaar aanbieden. Dit betekent dat er nog geen paardensportactiviteiten voor volwassenen georganiseerd mogen worden.

Paardenwelzijn blijft gewaarborgd

In verband met het welzijn van de paarden blijft het mogelijk voor paardeneigenaren om hun paarden te verzorgen en te rijden zoals dat nu ook het geval is. Hierbij moeten wel alle geldende sociale en hygiëne maatregelen van de overheid nageleefd worden.

Verbod op wedstrijden verlengd tot en met 19 mei

Het verbod op wedstrijden en competities blijft gehandhaafd en wordt verlengd met drie weken tot en met in ieder geval 19 mei. Het verbod op vergunnings- en meldingsplichtige evenementen wordt verlengd tot 1 september.

 

Overzicht van alle maatregelen die gelden in de paardensport na 28 april

Onderstaande informatie is gebaseerd op de informatie van de overheid die op dit moment bij ons bekend is. Paardensportaanbieders en ruiters zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze overheidsmaatregelen. FNRS en KNHS werken de komende dagen adviezen uit hoe hier verdere invulling aan gegeven kan worden door paardensportaccommodaties en informeren paardensportaanbieders daar zo goed mogelijk over.
 

1a. Geen wedstrijden en competities toegestaan t/m 19 mei

Er mogen geen wedstrijden en competities georganiseerd worden. Deze maatregel betreft alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities. De KNHS brengt t/m 19 mei geen wedstrijdafdrachten in rekening voor afgelaste wedstrijden.

1b. Vergunnings- en meldplichtige evenementen tot 1 september verboden.

De overheid stelt dat er geen vergunnings- en meldingsplichtige evenementen georganiseerd mogen worden tot 1 september.

2a. Georganiseerde paardensportactiviteiten voor kinderen t/m 18 jaar toegestaan in de buitenlucht

Paardensportaccommodaties mogen vanaf 29 april georganiseerde paardensportactiviteiten, zoals groeps- en privélessen, hervatten voor kinderen t/m 18 jaar, mits dit in de buitenlucht plaatsvindt. Hierbij geldt dat voor jeugd van 13 t/m 18 er minimaal 1,5 meter afstand tussen elkaar moet worden aangehouden. Instructeurs en personeel zorgen, voor zover dat kan, voor voldoende afstand met de ruiters. Er mogen geen ouders langs de rijbaan staan en de kantines blijven gesloten. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

2b Georganiseerde paardensportactiviteiten voor volwassenen niet toegestaan t/m 19 mei

Georganiseerde paardensportactiviteiten voor volwassen zijn niet toegestaan tot en met 19 mei.

3. Individueel rijden en verzorgen van paarden is toegestaan

De verzorging van de dieren dient uiteraard door te gaan. Hieronder valt zowel de verzorging van de paarden als het geven van voldoende dagelijkse beweging. Om dit te kunnen garanderen blijven paardensportaccommodaties aangepast open voor dierverzorgers (zoals eigenaren, bijrijders en huurders), personeel en dienstverleners zoals hoefsmeden, dierenartsen en leveranciers.

Het individueel rijden van paarden is toegestaan. Dit kan onder begeleiding indien dit noodzakelijk is en mits de sociale en hygiëne maatregelen aangehouden worden:

 • Was je handen vaak met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar
 • Heb je verkoudheidsklachten en of koorts blijf dan thuis
 • Heeft iemand in het gezin koorts, blijf dan thuis

Een buitenrit met twee is mogelijk in verband met de veiligheid van mens en dier. Wel moet men altijd minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar.

Klik hier voor een uitleg van de overheid op de geldende maatregelen in de sport.

4. Buitenaccommodaties KNHS-verenigingen beperkt open voor kinderen t/m 18 jaar

Verenigingen met een eigen accommodatie mogen beperkt open voor kinderen t/m 18 jaar. Bij kinderen van 13 t/m 18 jaar moet te allen tijde 1,5 meter afstand tussen elkaar worden aangehouden.

Er mogen ook op verenigingen georganiseerde paardensportactiviteiten, zoals groeps- en privélessen, plaatsvinden in de buitenlucht voor kinderen t/m 18 jaar. Voor jeugd van 13 t/m 18 jaar geldt dat er minimaal 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Ouders mogen niet langs de rijbaan staan. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

Accommodaties waar paarden gestald staan blijven beperkt open om paarden te voorzien in hun basisbehoeften. Hierbij moeten de sociale- en hygiënemaatregelen in acht genomen worden.

Maatregelen paardensportverenigingen:

 • Houd de accommodatie voor volwassenen gesloten voor lessen, evenementen of andere activiteiten tot en met 19 mei.
 • Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie gebruiken voor training.
 • Vaste leden mogen de accommodatie gebruiken voor de dagelijkse en individuele training van hun paard. Doe dit waar mogelijk zonder begeleiding.

5. Pensionstallen blijven met aangepaste maatregelen open voor paardeneigenaren en dierverzorgers

Pensionstallen mogen beperkt open blijven zodat paardeneigenaren hun paarden de nodige dagelijkse verzorging en beweging kunnen bieden. Wij verzoeken pensionhouders  de volgende extra maatregelen te nemen.

 • Pensionklanten mogen hun stal bezoeken voor de dagelijkse verzorging en training van hun paard.
 • Er mogen ook op pensionstallen weer lessen gegeven worden in de buitenlucht aan kinderen t/m 18 jaar. Voor jeugd van 13 t/m 18 jaar geldt dat er minimaal 1,5 meter afstand gehouden moet worden en ouders mogen niet langs de rijbaan staan. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.
 • Voor paardensportaccommodaties en paardeneigenaren adviseren wij naast alle geldende maatregelen, een schema te maken voor volwassenen waarin is vastgelegd wie wanneer op de accommodatie mag komen en alleen om zijn of haar paard te verzorgen en/of beweging te geven en/of te rijden. Te allen tijde moet 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden.
 • Ruiters en paardeneigenaren met verkoudheidsklachten moeten verzocht worden thuis te blijven tot zij hersteld zijn. Heeft 1 persoon in het gezin koorts, dan mag er niemand uit het gezin naar stal komen. Dit geldt ook voor kinderen. Samen met de accommodatiehouder moet in deze gevallen gezocht worden naar ondersteuning in verzorging en eventueel training van het betreffende paard.
 • Vraag pensionklanten:
  • Geen extra bezoekers mee te nemen. Alleen indien strikt noodzakelijk.
  • Niet in groepjes samen te komen.
  • Contact te vermijden en minimaal 1,5 meter uit elkaar te blijven.
  • Alleen voor de noodzakelijke verzorging en training op stal te blijven en daarna direct weer huiswaarts te keren.
  • De sociale- en hygiënemaatregelen in acht te nemen.
 • Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie betreden en gebruiken voor training.
 • Kantines, blijven net zoals alle horecagelegenheden gesloten tot en met 19 mei. Neem de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht. 

6. Vervoer paarden

Het vervoeren van paarden is niet verboden. Wij adviseren echter iedereen zoveel mogelijk de paarden op de eigen stal te laten staan en geen mensen en paarden van buitenaf toe te laten op je eigen accommodatie.

7. Topsport kadertrainingen hervat na 28 april 

Senioren topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties, louter volgens een door de KNHS opgesteld en door NOC*NSF goedgekeurd protocol ‘verantwoord sporten – topsport trainingen’, individueel de kadertraining hervatten en alleen volgens de richtlijnen van genoemd protocol. Hierbij moeten alle sociale en hygiëne maatregelen worden aangehouden en nageleefd.

De uitnodigingen voor de kadertrainingen na 28 april volgen vanuit de afdeling topsport van de KNHS.

8. Gemeenten kunnen afspraken maken met sportverenigingen

Gemeenten kunnen afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches maken. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het is dus belangrijk om bij uw gemeente te informeren wat er in uw omgeving geldt. Ga in gesprek en bespreek wat mogelijk is op je vereniging, stal of manege binnen de huidige maatregelen. Neem altijd beslissingen die in lijn zijn met de overheidsmaatregelen. Kijk niet naar hoe buren of andere sportaccommodaties de regelgeving interpreteren, maar maak keuzes op basis van de wettelijke voorschriften.

Eenheid in regelgeving

Uiteraard zijn FNRS en KNHS in gesprek met diverse partijen om op landelijk niveau eenheid in de regelgeving te verkrijgen. Bovenstaande informatie is gebaseerd op de informatie die op dit moment bij ons bekend is. Mochten hier wijzigingen of verduidelijkingen op komen vanuit de overheid, dan zullen wij dit doorvoeren.

FNRS bereikbaar

De FNRS doet er alles aan om te spreken met de overheid, de veiligheidsregio’s, leveranciers, financieringspartners etc. om u als ondernemer zo goed mogelijk door deze crisis te leiden. Dit bericht is gebaseerd op basis van de informatie die we op dit moment ter beschikking hebben. Raadpleeg antwoorden op veelgestelde vragen over de maatregelen en mogelijkheden binnen de sport op de website van de rijksoverheid en NOC*NSF. De gebeurtenissen volgen elkaar snel op. FNRS blijft dit op de voet volgen en informeert u zodra er nieuws is of maatregelen aangepast worden. Voor aanvullende informatie of vragen kunt u terecht bij de FNRS: 

Tijdens kantoordagen van 08.30 tot 17.00 uur via: 

088-0224300 

ondernemersdesk@fnrs.nl 
  

Buiten kantoortijden + gedurende weekenddagen via: 

0630909918 

h.blaauw@fnrs.nl 

  

Onze accountmanagers zijn bereikbaar voor onze leden: 

Noord - Swaen Brink 

06 19 03 78 10 
 

Oost – West - Patrick Marsman 

06 53 47 73 41 
  

West - Anita de Ruiter 

06 23 08 39 71 

 
Zuid - Merel van Kooten 
06 12 43 74 36