Nieuws

VOG moet ook gratis voor ondernemers

Paardrijden in een veilige omgeving moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. FNRS-bedrijven voldoen aan de eisen van Stichting Veilige Paardensport. Hiermee is de accommodatie veilig verklaard en werken er gediplomeerde instructeurs. Maar voelt iedereen zich ook veilig op de plek waar zij paardrijden? Op veel hippische bedrijven werken medewerkers en vrijwilligers, mensen om op te bouwen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen aan bepaalde minimumeisen voldoet om een veilige omgeving te realiseren

Profielfoto van Frederieke Verhaar
5 december 2022 | 1 minuut lezen

Verklaring omtrent gedrag

Wil je als ondernemer laten zien dat je veiligheid serieus neemt, kan je van alle medewerkers en vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag (VOG) op laten vragen. Een VOG is een bewijs van goed gedrag. Een VOG bewijst dat de aanvrager in het verleden niets heeft gedaan waardoor hij een bepaalde taak of beroep niet kan uitvoeren. Voor werknemers en vrijwilligers die veel met kinderen of mensen met een beperking werken is het verstandig om een VOG te hebben. Een VOG heeft ook een preventieve functie.

Gelijk speelveld nodig

Een VOG kan eenvoudig online aangevraagd worden. Voor sportverenigingen is deze aanvraag zelfs gratis. Helaas is het voor hippische ondernemers nog niet mogelijk om van deze gratis mogelijkheid gebruik te maken. FNRS zet zich, vanuit het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), in om hiervoor een gelijk speelveld te creëren. Ook voor hippische ondernemers is het belangrijk om een veilig klimaat op hun bedrijf te kunnen garanderen. Tijdens de gesprekken met minister Helder van sport dringen we erop aan dat de VOG ook voor ondernemers gratis zou moeten zijn.