Nieuws

Lid zijn of worden van de FNRS: welke eisen zijn belangrijk?

De FNRS is er voor jou en alle andere ondernemers in de hippische sector. Maneges, pensionstallen, instructie-, sport- en trainingsbedrijven, opfokbedrijven: iedereen die op een professionele manier met paarden bezig is, is welkom. Maar we vinden het wel belangrijk dat FNRS-bedrijven voldoen aan een aantal lidmaatschaps- en wettelijke eisen om de veiligheid te waarborgen. Doorlopend lichten we verschillende items van het nieuwe kwaliteitsbeleid uit om ondernemers te helpen hun bedrijf op de juiste manier te runnen. In dit item zijn de wettelijke en de aanvullende lidmaatschapseisen, waaraan een FNRS-bedrijf moet voldoen, kort uitgeschreven. Check of jouw bedrijf voldoet aan de eisen.

Profielfoto van Lysanne Stoffer
22 november 2022 | 3 minuten lezen

Voldoet mijn bedrijf aan alle wettelijke eisen?

Een bedrijf in Nederland dient te voldoen aan bepaalde wettelijke eisen. Het is voor de FNRS dan ook van groot belang dat bedrijven aan deze wettelijke normen voldoen. Stapsgewijs lichten we kort de wettelijke eisen toe:

1.    Vestiging conform omgevingsvergunning 

De accommodatie dient te voldoen aan het bestemmingsplan dat de gemeente heeft afgegeven voor de locatie. Daarnaast dient de conform de Algemene Plaatselijke Verordening (AVP). Tijdens de accommodatie een geldige omgevingsvergunning te hebben. Daarmee toon jij aan dat jouw bedrijf toestemming heeft om de door  aangeboden activiteiten uit te voeren en hiermee voldoet aan de omgevingsvergunning (bestemmingsplan en geldige milieuvergunning). Bij wijzigingen in de bestemming dient de ondernemer de FNRS te informeren en te zorgen dat de juiste omgevingsvergunning aanwezig is.

2.    Inschrijving bij Kamer van Koophandel

Om aan te geven dat je officieel als ondernemer bent ingeschreven dien je aan te tonen dat je bent ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De gekozen categorie(en) bij de inschrijving moeten kloppen bij de hippische activiteit(en) die worden uitgevoerd op jouw bedrijf.

3.    Brandpreventie en veiligheid

Jouw bedrijf moet voldoen aan de brand­ en milieuvoorschriften conform de Algemene Plaatselijke Verordening (AVP). In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Steeds meer verzekeraars stellen strenge eisen bij de brand- en opstalverzekeringen. Er wordt vooral streng gekeken naar de elektrische installatie in jouw gebouwen. Heb je zonnepanelen? Meld dit dan ook bij jouw verzekeraar.

4.    Ingevulde en actuele RI&E

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het werken met machines en levende dieren zoals paarden vergroot het risico voor medewerkers en bezoekers van een hippisch bedrijf. Het risico op ernstige ongevallen neem aanzienlijk af met goede maatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid. De risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) en plan van aanpak helpt ondernemers bij het in kaart brengen en verkleinen van hun arbeidsrisico’s. De RI&E is al 25 jaar verplicht voor iedere ondernemer met medewerkers in dienst. Voorkom bedrijfsblindheid en zorg voor een overzicht van de mogelijke bedrijfsrisico’s.

5.    Gebruik van algemene voorwaarden FNRS

Een veelgestelde vraag aan de FNRS: “Is het verplicht algemene voorwaarden te hebben?” Het korte antwoord op deze vraag: Nee, het is niet wettelijk verplicht om algemene voorwaarden te hebben, maar bedrijven die er wel naar verwijzen in hun voorwaarden moeten deze wel hebben. Met algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten jij en jouw klant hebben. In de algemene voorwaarden staan algemene regels die voor alle klanten hetzelfde zijn. 

6.    Privacybeleid 

Jij als ondernemer vindt het natuurlijk belangrijk dat de privacy van je klanten goed wordt geborgd. Klanten willen dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan. Daarom is het belangrijk dat je regelmatig checkt of jouw organisatie nog steeds up-to-date is als het gaat om de AVG. Bedrijven en verenigingen, groot en klein, moeten sinds 2018 verplicht aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Deze Europese wet verwacht van ondernemers en verenigingen dat zij alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en op de juiste wijze vastleggen.

7.    24-uurs toezicht aanwezig

Om de veiligheid van de paarden te waarborgen is het noodzakelijk dat er 24 uur per dag, 7 dagen per week toezicht is. Dit kan worden bewerkstelligd doordat een bedrijfsleider of eigenaar op het bedrijfsterrein woont. Ook is het mogelijk om middels een alarmsysteem en/of camerabewaking met waarschuwingssysteem het toezicht te organiseren zodat jij adequaat kunt reageren bij calamiteiten zoals brand.

Aanvullende lidmaatschapseisen FNRS

De FNRS heeft samen met de ledenraad een aantal aanvullende lidmaatschapseisen verplicht om de kwaliteit, veiligheid en welzijn te waarborgen. Denk aan lidmaatschapseisen zoals veiligheidscertificaat van Stichting Veilige Paardensport, een aansprakelijkheidsverzekering en KNHS-lidmaatschappen voor manegeruiters. 

1.    In bezit van veiligheidscertificaat

Bedrijven die bij de FNRS zijn aangesloten dienen in het bezit te zijn van een geldig Veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paarden­ sport. Hier wordt voorafgaand aan de keuring op gecontroleerd door medewerkers van de FNRS. Meer informatie vind je op de website van de Stichting Veilige Paardensport.

2.    Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) biedt in beginsel dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding bestaande uit personen­ en zaakschade. Paardrijden is een fantastische sport, maar kent door de omgang met levende dieren ook risico’s. Als hippisch ondernemer weet je dat als geen ander. Aansprakelijkheid is een hot topic en dat merken wij ook in de hippische sector; ondernemers worden vaker geconfronteerd met claims. Letsel veroorzaakt door paarden is in de regel vrij ernstig en kan vergaande gevolgen hebben. FNRS heeft een boekje met antwoord op 25 veelvoorkomende vragen over de aansprakelijkheid van de hippisch ondernemer. Let er op dat alle activiteiten maar ook de aanwezigheid van grote installaties die op jouw bedrijf aanwezig zijn verzekerd zijn voor aansprakelijkheid. Te denken valt aan zonnepanelen, kinderfeestjes, leasen van paarden en/of ruiterkampen. Het is daarom raadzaam om periodiek (bijvoorbeeld eens per jaar) met jouw verzekeringsadviseur jouw polis door te nemen en waar nodig aan te passen op jouw situatie.

3.    KNHS-lidmaatschappen manegeruiters

FNRS­-manegebedrijven hebben de manegeruiters aangemeld bij KNHS. Manegeruiters zijn ruiters die gebruik maken van een paard van de manege. KNHS organiseert daarmee de Ruiteropleiding, competities en ontwikkelt nieuwe producten en diensten voor manegeruiters en ondernemers.


Het ‘Handboek FNRS-kwaliteitsbeleid’ is gratis te downloaden. Heb je vragen over het nieuwe kwaliteitsbeleid? Mail of bel Robert van Almkerk. Robert is bereikbaar via: robert@fnrs.nl of 062293479