Nieuws

Coronamonitor: zorgen op lange termijn groeien

Afgelopen week hebben FNRS-KNHS Partners in Paardrijden de Coronamonitor voor sportaanbieders voor de tweede keer uitgestuurd naar alle aangesloten hippische ondernemers en verenigingen. De FNRS-KNHS Coronamonitor is een online ledenpeiling waarmee de impact van het coronavirus voor hippische ondernemers en verenigingen gedurende de coronacrisis in kaart wordt gebracht.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
17 april 2020 | 2 minuten lezen

De uitslagen van de tweede monitor (week 16) zijn inmiddels binnen. Download de factsheets onderaan dit bericht. We lichten ze hieronder kort toe.

Meer vertrouwen om door de crisis te komen

Uit het onderzoek blijkt dat in de vijfde week van de crisis, en daarmee de sluiting van paardensportaccommodaties, het aantal ondernemers dat vertrouwen heeft om door de crisis te komen, gestegen is van 38,4% naar 47,7 %. Het aantal ondernemers dat er geen vertrouwen in heeft is van 13,6% naar 8,47% gedaald. Ook verenigingen lijken meer vertrouwen te hebben om door de crisis te komen. Daar heeft 70,3% er vertrouwen in ten opzichte van 62,3% uit de vorige monitor. Slechts 3,1% van de verenigingen heeft er geen vertrouwen in.

Aanbod hulp stijgt

Zowel ondernemers als verenigingen gaven aan vooral nog steeds veel hulp te krijgen van hun klanten en vrijwilligers. Dit wordt gevolgd door ondersteuning van de FNRS en de KNHS. De ondersteuning van boekhouder of accountant volgt ongewijzigd bij ondernemers. Verenigingen worden op deze plaats geholpen door gemeentes. Het aantal verenigingen die geen hulp ontvangt is flink gedaald van 51,8% naar 29,1%.

Hippische ondernemers halen hun informatie voornamelijk bij de FNRS (29,4%) vandaan. Ook landelijke media (27,4%) en de overheid (26,1%) worden veel geraadpleegd. Voor de verenigingen komt veel informatie binnen via de KNHS (35%), maar daarnaast ook via landelijke media (29,9%) en website overheid (25,5%).

Zorgen op lange termijn groeien

Het omzetverlies van ondernemers blijft in vergelijking met verenigingen aanzienlijk groter. 33,6% van de ondernemers gaven aan nog een buffer te hebben om gemiddeld 5,2 maanden te overbruggen. De geschatte overbruggingstermijn daalt licht. Bij verenigingen heeft 52,2% voldoende buffer om de coronacrisis te overleven en 48,5% heeft een buffer om zeker een jaar te overbruggen. Opvallend is dat van de ondernemers die geen buffer hebben 2,3% direct en 16,3% binnen 1 maand extra krediet nodig heeft. Voor verenigingen ligt dit percentage hoger, namelijk op 29%. Ondernemers geven aan zich zorgen te maken of zij op lange termijn voldoende liquiditeit hebben om hun paarden te blijven verzorgen en voeden.

Vanuit de overheid zijn er diverse ondersteunende maatregelen beschikbaar gesteld. Tussen het uitzetten van de twee monitoren zijn verschillende nieuwe regelingen beschikbaar gekomen. Uit de eerste monitor bleek dat 28% van de ondernemers nog geen gebruik maakte van ondersteunde maatregelen van de overheid. Dit percentage is inmiddels gedaald tot 9%. Wel blijkt dat 25% praktische problemen ervaart bij het aanvragen van de noodmaatregelen. Veelal zijn websites overbelast en/of duurt het lang voordat bedragen worden uitbetaald.  
Ook verenigingen maken nu gebruik van de  ondersteunende maatregelen van de overheid, van de TOGS regeling maakt 24,3% gebruik en van de NOW regeling 7,1% en coulance regeling belastingdienst 5,7%. 61,4% van de verenigingen met accommodatie maakt nog geen gebruik van de beschikbare maatregelen.

Aangepast aanbod voor leden

Tijdens de corona crisis proberen ondernemers (91,8) en verenigingen (56,6%) toch een aangepast aanbod voor hun klanten en leden te hebben. Dit bestaat bij verenigingen vooral uit het bieden van gelegenheid om paarden (volgens schema) beweging te geven op de verenigingsaccommodatie (34,8%), online theorielessen (4,35%) en 5,8% biedt online informatieve video’s. Voor ondernemers bestaat dit voornamelijk uit het maken van video’s van de paarden en pony’s (17,4%), informatieve video’s (12,1%) en online theorielessen (4,4%).

Personeel en instructie

Meer dan de helft van de ondernemers verwacht door de coronacrisis nog steeds geen personeel te hoeven ontslaan. Het aantal dat verwacht wel afscheid te moeten nemen is gestegen van 20,8% naar 24,6%.

Handhaving

Inmiddels heeft 13,4% van de verenigingen en 17,3% van de ondernemers regionale handhaving op bezoek gehad. Ongeveer 9% van deze bedrijven heeft hierbij een officiële waarschuwing gekregen.

De Coronamonitor is een gezamenlijk initiatief van de KNHS en FNRS en wordt elke twee weken verstuurd om zo het verloop in deze crisistijd te kunnen monitoren en prioriteiten te kunnen stellen bij de juiste partijen. De volgende monitor wordt in de laatste week van april verzonden. Aan deze Coronamonitor kunnen geen rechten worden ontleend. Heeft u vragen over deze monitor? Neem dan contact op met Robert van Almkerk via r.van.almkerk@fnrs.nl of 088 02 24 300