Nieuws

Wet arbeidsmarkt in balans

7 oktober 2019 | 1 minuut lezen

In 2015 trad de Wet Werk en Zekerheid in werking om ontslagrecht eenvoudiger, eerlijker en goedkoper te maken. Ook moest de wet de positie van flexwerkers verbeteren en werknemers sneller weer aan het werk krijgen. Al binnen drie jaar bleek dat de doelen in deze wet niet behaald werden: vaste aanstellingen werden té vast en flexibele contracten té flexibel. Om dit te ondervangen wordt per 1 januari 2020 de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (wab) ingevoerd. We geven u een overzicht van enkele interessante bepalingen uit de Wab:

Oproepcontracten

  • Oproepovereenkomsten zijn: min/max contracten, 0-urencontracten en contracten waarbij de eerste 6 maanden zijn uitgesloten van de loondoorbetalingsplicht;
  • Een oproepkracht moet volgens de wet minimaal 4 dagen van tevoren opgeroepen worden, maar in de cao Sport is dit verlaagd naar minimaal 1 dag. De opzegtermijn voor oproepkrachten wordt daarmee ook 1 dag;
  • Na 12 maanden oproep moet de werkgever de oproepkracht een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang (bepaalde of onbepaalde tijd contract) o.b.v. het gemiddeld aantal gewerkte uren (LET OP: vaste arbeidsomvang is niet hetzelfde als een vast contract);
  • Indien de werkgever na 12 maanden geen contract aanbiedt kan de flexwerker loonvordering instellen o.b.v. het gemiddeld aantal gewerkte uren. Indien de oproepkracht geen contract met vaste uren wil, zorg dan dat dit zwart-op wit, ondertekend, op papier staat.

Tijdelijke contracten

  • De ketenregeling wordt verruimd. Op dit moment mag u maximaal drie aansluitende contracten aanbieden over een periode van maximaal twee jaar. Dat wordt verruimd naar drie aansluitende contracten in drie jaar.

Vaste contracten

  • Ontslag bij een vast contract wordt makkelijker. Onder de Wab is het mogelijk om iemand te ontslaan op basis van een optelsom van omstandigheden; de cumulatiegrond. Dat houdt in dat bijvoorbeeld 2 omstandigheden die op zichzelf te weinig grond bieden voor ontslag, bij elkaar opgeteld wel tot ontslag kunnen leiden;
  • Als werkgever gaat u voor medewerkers met een vast contract een lagere WW-premie betalen dan voor medewerkers met een tijdelijk of oproepcontract.

Overig

  • De transitievergoeding bij ontslag geldt voortaan vanaf dag 1, ook in de proeftijd en ongeacht soort contract;
  • De transitievergoeding is wel lager geworden. Als werkgever betaalt u voortaan elke werknemer 1/3 van het bruto maandsalaris, ongeacht de duur van de arbeidsrelatie.
Lid worden?FNRS-bedrijven