Nieuws

FNRS start onderzoek toekomst hippisch ondernemen

Het veranderend landschap en de maatschappelijke, technologische en bedrijfsmatige ontwikkelingen en trends creëren onzekerheid bij hippische ondernemers richting de toekomst. Klanten worden kritischer, wet- en regelgeving geven meer uitdagingen en paardenwelzijn is vanzelfsprekender. Er is meer vraag naar specifieke ondersteuning vanuit hippische ondernemers. Vooruitdenken en inspelen op toekomstige ontwikkelingen biedt potentie voor de FNRS, haar leden, maar vooral de hele hippische sector.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
18 november 2022 | 2 minuten lezen

Welke trends beïnvloeden hippische ondernemen?

Om hippische ondernemers te helpen bij het inspelen op de groeiende onzekerheid wil FNRS gestructureerd nadenken over hoe trends hippisch ondernemen in de toekomst beïnvloeden. Door middel van een onderzoek met Jester Strategy zoeken we antwoorden op de vraag: Hoe ziet hippisch ondernemen er over 10-15 jaar uit? Trends en ontwikkelingen worden breed in kaart gebracht.

Een logische tweede stap is het vertalen van deze trends en ontwikkelingen in toekomstscenario’s. Scenario’s zijn geen voorspellingen, maar ‘voorstellingen’ van de toekomst. Scenario’s schetsen een context waar we rekening mee moeten houden in ons ondernemerschap in de toekomst. Hoe ziet de sector er over tien jaar uit? Welke scenario’s zijn daarvoor denkbaar? En welke mogelijke nachtmerrie kan over tien jaar de markt betreden hebben? Die scenario’s kunnen met de leden besproken worden om bewustwording te vergroten en om hen in te laten zien dat in de huidige samenleving verandering de enige constante is. Het is goed mogelijk dat de huidige bedrijfsvoering van leden niet in alle scenario’s houdbaar is. Dit met elkaar bespreken is spannend, maar zorgt er wel voor dat er een noodzaak voor verandering is. Uiteindelijk zal de ondernemer zelf de keuzes voor de toekomst moeten maken.

Vervolgens worden de scenario’s geconfronteerd met de maatschappelijke opgaven die voorliggen. Hoe verhouden de scenario’s zich bijvoorbeeld met de digitalisering van de samenleving, het vergrootglas op dierenwelzijn, de transitie naar duurzame energievoorziening of naar een circulaire economie? En wat hebben leden nodig vanuit de FNRS om hun bedrijf te kunnen runnen en toekomstige keuzes te kunnen maken?

Strategie gericht op de toekomst

Door als FNRS een strategie te voeren die gericht is op de toekomst, willen we meer effect realiseren in het stimuleren van ondernemerschap en innovatief denken bij leden. Dit versterkt de onderneming, maar ook de complete branche. FNRS zet sterk in op het stimuleren van ondernemerschap en ondersteunt leden in de zoektocht naar nieuwe kansen en verdienmodellen, maar bovenal in het gezamenlijk creëren van een toekomstbestendige sector. FNRS kan meerwaarde bieden door de ondersteuning aan te passen aan de behoefte van hippische ondernemers.

Begin volgend jaar zullen we de scenario’s en wat dit in de toekomst betekent voor hippisch ondernemers aan onze leden presenteren. Het onderzoek wordt ingezet als bron van vernieuwing en groei door en met leden. De uitkomsten van het onderzoek worden vertaald in praktische scenario’s. Deze zijn voor alle FNRS-leden toegankelijk en worden per bedrijfssituatie besproken, zodat elk bedrijf hun eigen toekomst positief vorm kan geven. Ondernemerschap en innovatief denken worden gestimuleerd. De nadruk komt op kansen te liggen, vooruitgang en toekomst.