Nieuws

Compensatieregeling energielasten verruimd

Het kabinet heeft de drempel verlaagd voor kleine en middelgrote bedrijven om in aanmerking te komen voor een financiële compensatie voor hun hoge energierekening. De regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor compensatie van de gestegen energielasten wordt verruimd.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
11 november 2022 | 1 minuut lezen

Energiekosten 7% van de omzet

Waar eerst een drempel van 12,5% van de omzet aan energiekosten als drempel gold voor deelname, wordt dit nu 7%. Daarnaast lijkt er sprake te zijn dat de minimale volumedrempel zou komen te vervallen. Bij de oude regeling zou het overgrote deel van de hippische ondernemers buiten de boot vallen. Dat lijkt nu gerepareerd te worden. We wachten de definitieve regeling af.

Brandbrief voor doelgerichte compensatie sportsector

Het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), waar de FNRS bij aangesloten is, zette eerder al vraagtekens bij de plannen omdat we vrezen dat de tegemoetkoming niet voldoende is om de energiekosten voor veel ondernemende sportaanbieders, en dus ook hippische ondernemers, te compenseren.
Haike Blaauw, voorzitter POS en directeur FNRS: “We signaleren grote problemen bij onze achterban als het gaat om sport toegankelijk en betaalbaar te houden. De hoge energietarieven zorgen voor veel onrust. De gestegen kosten zorgen voor contributieverhogingen, hierdoor haken sporters af. De eerder aangekondigde TEK-regeling volstaat helaas niet voor een grote groep in de sport- en hippische wereld. Veel sportondernemers bij onze aangesloten branches klopten bij het POS aan omdat ze niet aan die 12,5% energiekosten van de omzet komen en daarmee niet in aanmerking voor compensatie komen. POS heeft samen met NOC*NSF en de KNVB een brandbrief gestuurd naar minister Adriaansens (EZK) en minister Helder (VWS) voor doelgerichte compensatieregelingen die de sportsector overeind moet houden. De eerste stap is direct deze week gezet met de verlaging van 12,5% naar 7%. We blijven pleiten voor maximale ondersteuning voor de sportsector.”

In gesprek met minister over sportstelsel

Deze week was een afvaardiging van het POS aanwezig in Den Haag om met minister Helder (VWS) te spreken over een mogelijke stelselwijziging voor de sport, samen met NOC*NSF, VSG, een afvaarding van de Provinciën en Maatschappelijke Organisatie in de Sport (MOS). POS heeft o.a. gepleit voor een meer toegankelijke sport door fiscale maatregelen en een gelijker speelveld, een veilige sport door een uitgebreide campagne tegen grensoverschrijdend gedrag, een gelijk speelveld voor alle sportaanbieders en ruimte voor sport in nieuwe wijken en de mogelijkheid om ondernemende sportaanbieders sportonderwijs te kunnen laten verzorgen voor schoolkinderen.