Nieuws

Scenario’s gefaseerde openstelling 

Het coronavirus en de maatregelen om het virus in te dammen raken ondernemers in alle sectoren en roept regelmatig praktische vragen op. Haike Blaauw, directeur van de FNRS, vertelt: “FNRS krijgt veel vragen over het toepassen van de huidige maatregelen, hoe het zit met de aangepaste openstelling voor paardensportbedrijven, maar ook over de toekomst en wat de FNRS nou precies doet in deze tijd. Wij proberen op regelmatige basis duidelijkheid te verschaffen hierover. Op deze pagina is in een oogopslag te zien wat we allemaal doen om uw belangen te behartigen.” 

15 april 2020 | 3 minuten lezen

Huidige maatregelen – neem uw verantwoordelijkheid! 

Alle adviezen en maatregelen van de overheid en het RIVM zijn erop gericht om de gevolgen van de virusuitbraak in te perken, dan wel te vertragen om zo de druk op de zorg te verlichten. Hiermee verplichten zij om sportaccommodaties gesloten te houden t/m ten minste 28 april. Georganiseerde sportactiviteiten zijn verboden, ongeacht of dit op privéterrein, sportaccommodaties of in de openbare ruimte is. Dit houdt in dat alle vormen van activiteiten, evenementen en lessen, dan wel in groeps- of privéverband, niet zijn toegestaan vanuit de voorschriften van de overheid. “FNRS heeft in haar lobby, samen met diverse partijen zoals NOC*NSF, KNHS, SRP en de POS ervoor gezorgd dat paardensportaccommodaties niet volledig hoeven te sluiten omdat de dieren dagelijks verzorging en beweging nodig hebben voor hun gezondheid en welzijn. Deze aangepaste openstelling moeten wij gezamenlijk in onze sector koesteren”, benadrukt Blaauw. “Hippische ondernemers wordt verzocht de regels van de overheid in acht te nemen, maar zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving daarvan. FNRS en KNHS schrijven nadrukkelijk geen regels uit, maar geven adviezen en informeren iedereen zo goed mogelijk over de toepassing hiervan binnen onze sector.”  

Controles paardenbedrijven – informeer in uw regio 

Blaauw merkt op dat er door het hele land al geregeld controles bij paardenbedrijven worden uitgevoerd, er zijn officiële waarschuwingen en zelfs al boetes uitgedeeld. “Wij merken dat er veel regionale verschillen zijn met betrekking tot de noodverordeningen. Het is dus belangrijk om in uw regio bij de veiligheidsregio te informeren wat er in uw omgeving geldt. Ga in gesprek met het plaatselijk bevoegd gezag en bespreek wat mogelijk is op uw bedrijf binnen de huidige maatregelen. Neem altijd beslissingen die in lijn zijn met de overheidsmaatregelen. Kijk niet naar hoe uw buren of andere bedrijven de regelgeving interpreteren, maar maak keuzes op basis van de wettelijke voorschriften.” 

Hoe ziet de toekomst eruit?  

Op 21 april zal het kabinet beslissen of de maatregelen na 28 april worden verlengd. “Veel ondernemers en ruiters hebben ons gevraagd om meer uitzonderingen voor de paardensport bij de overheid voor elkaar te krijgen omdat wij anders zijn dan andere sporten. We begrijpen deze vraag. Maar zolang het aantal besmettingen en sterfgevallen niet structureel daalt, is het niet realistisch om dit aan te vragen.” De NOS geeft in deze video een duidelijke uitleg aan welke vijf voorwaarden moet zijn voldaan voordat we weer door kunnen gaan als normaal. 

FNRS zit echter niet stil. Er worden op de achtergrond voortdurend gesprekken gevoerd met relevante overheids- en sportinstanties en er liggen plannen klaar voor verschillende scenario's. Het is nu nog te vroeg om te zeggen of de maatregelen na 28 april versoepeld zullen worden. Maar als er aanleiding is om de maatregelen wel te versoepelen, dan zal dit zo goed als zeker gefaseerd gebeuren. De protocollen die nu worden ontwikkeld voor een eventuele gefaseerde openstelling houden al rekening met de ‘1,5 meter samenleving’. 

Op basis van deze ontwikkeling hebben FNRS en KNHS het initiatief genomen om samen met het POS en NOC*NSF een protocol op te stellen voor een gefaseerde heropstart onder strikte, aangepaste voorwaarden. Deze plannen worden de komende tijd voorgelegd aan het ministerie van EZK.  

Vanzelfsprekend maakt een verder gereguleerde openstelling van paardensportaccommodaties alleen kans wanneer de overheid en het RIVM daar, in relatie tot de ontwikkeling van het virus, aanleiding toe zien. Daar hebben we zelf een grote invloed op en daarom is het belangrijk dat we alle maatregelen van het RIVM en de overheid strikt blijven opvolgen.” 

Blijf maatregelen opvolgen om corona te bestrijden 

“We danken alle bedrijven, verenigingen en ruiters voor het opvolgen van de overheidsmaatregelen tot nu toe. We roepen tegelijk op om de maatregelen van de overheid te blijven opvolgen en om geduld te behouden. “Alleen samen krijgen we corona onder controle”, zoals premier Rutte benadrukt. Hoe beter iedereen meewerkt, hoe eerder de coronacrisis voorbij is en hoe eerder we terugkeren naar een situatie waarin het gevaar van besmetting geweken is en paardrijden zoals vanouds weer mogelijk is. Samen zetten wij ons in om deze crisis zo snel mogelijk te bestrijden.” 

Lid worden?FNRS-bedrijven