Nieuws

Durf jij te handelen bij een calamiteit?

Jaarlijks zijn er in Nederland (bedrijfs)ongevallen, ook in de hippische sector. Niet alleen is het daarom fijn dat instructeurs, bedrijfsleiders, werknemers, maar ook vrijwilligers kunnen handelen in geval van een calamiteit of incident, het is ook nog eens verplicht. Ieder bedrijf in Nederland moet namelijk voldoen aan de Arbowetgeving. Om dit te doen moet ieder bedrijf onder andere de bedrijfshulpverlening (BHV) in orde hebben.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
24 oktober 2022 | 2 minuten lezen

Handel voordat de hulpdiensten ter plekke zijn

De kans op een incident of calamiteit is altijd en overal aanwezig. Wanneer dit gebeurt is de tijd tot er gehandeld wordt een van de belangrijkste factoren om erger te voorkomen en schade te beperken. Hulpdiensten hebben tijd nodig om ter plekke te komen. Met een goed georganiseerde BHV kunnen de eerste stappen tijdens het wachten gezet worden.

Hoe maakt de BHV’er het verschil?

De BHV’er heeft anders leren denken. Zo heeft een BHV’er preventief leren denken. Compartimentering, brandveiligheid, vluchtroutes zijn allemaal zaken die een BHV’er leert herkennen. Ieder bedrijf en iedere werknemer zou BHV dan ook als zeer belangrijk moeten zien. De BHV’er die ‘zeurt’ om de poetskist of strobaal die de deur openhoudt is immers de held wanneer rook zich niet kan verspreiden tijdens een brand.

Hartfalen kan overal gebeuren

Hartfalen kunnen overal en bij iedereen voorkomen. Tijdens het beoefenen van de sport, maar ook in de kantine of in de stallen. Elke minuut telt dan! Een BHV’er leert met deze situaties om te gaan en bijvoorbeeld ook een AED te gebruiken.

BHV verplicht

Het hebben van BHV’ers op het bedrijf is voor elke werkgever in Nederland verplicht. In de Arbowet is vastgelegd dat een bedrijf voorbereid moet zijn op een calamiteit zoals brand, ongevallen of ontruiming van het gebouw. Dit houdt in dat er altijd een werknemer op het bedrijf aanwezig dient te zijn die beschikt over een BHV-diploma. Een werknemer mag daarom ook nooit het volgen van een BHV-cursus weigeren.

BHV-cursus bij FNRS-bedrijven

FNRS-leden krijgen 10% korting op het complete cursusaanbod (BHV, EHBO, VCA etc.) van Kompas Veiligheidsgroep, en dus ook op een BHV-cursus. Leden kunnen een BHV-cursus organiseren voor hun eigen medewerkers, maar deze ook openstellen voor mensen van buitenaf. Hierdoor wordt het financieel aantrekkelijker om een cursus te organiseren. Dit geldt uiteraard ook op de BHV-herhalingscursus.

Wil je een BHV-cursus organiseren op jouw bedrijf? Neem dan contact op met Kompas Veiligheidsgroep via 024 – 371 76 65 of binnendienst@kompasveiligheidsgroep.nl .
Stel je de cursus open voor deelnemers van buitenaf? Meld de cursus dan bij de FNRS via 088 – 02 24 300 of ondernemersdesk@fnrs.nl . FNRS neemt de cursus dan op in de agenda.

Bekijk hoe je als FNRS-ondernemer een BHV-cursus op jouw bedrijf kan organiseren via onderstaande link. Ook het complete cursus aanbod van Kompas Veiligheidsgroep is via die link te bekijken. 

Curusaanbod Kompas Veiligheidsgroep