Nieuws

Legionellapreventie in de paardenhouderij, hoe zit het?

Legionella is een bacterie die in kleine hoeveelheden in leidingwater zit. Bij temperaturen tussen de 20 en 45 graden Celsius kan hij zich razendsnel vermeerderen tot gevaarlijke waarden. Wie vervolgens de nevel van het besmette water inademt (bijvoorbeeld op een spuitplaats, door een hogedrukspuit en bij het beregenen van een rijbaan), kan ernstig ziek worden. Het is daarom belangrijk om alert te zijn op het voorkomen van legionella.

Profielfoto van Lysanne Stoffer
Lysanne Stoffer
13 oktober 2022 | 1 minuut lezen

Wanneer is een risico-analyse verplicht?

Als je bedrijf hebt met een bed & breakfast, pension of groepsaccommodatie met meer dan 5 slaapplaatsen, een (mini)camping of bungalowpark, val je onder de prioritaire instellingen. Dat betekent dat je verplicht bent om een legionella-risicoanalyse en -beheersplan op te laten stellen. De risico-analyse moet uitgevoerd worden door een BRL 6010-gecertificeerde organisatie. Dit onderzoek laat zien waar de legionellarisico’s zich in je bedrijf bevinden. Aan de hand van de risicoanalyse stelt de BRL 6010-gecertificeerde organisatie een legionellabeheersplan op. Je moet een logboek bijhouden en ieder half jaar moet het water gecontroleerd worden door een erkend monsternemer. Meer hierover vind je in de brochure Legionella, uw zorg?! van de overheid. 

Voor hippische bedrijven zonder slaapplaatsen is het niet verplicht om een risicio-analyse en legionella-beheersplan op te laten stellen. Het is wel verstandig om maatregelen te nemen om de kans op een legionellabesmetting zo klein mogelijk te houden. Dat staat ook in de arbo-catalogus voor de paardenhouderij

Tips om legionella te voorkomen of bestrijden

•    Zorg ervoor dat koud water zo koud mogelijk blijft (minder dan 20 graden). Dat betekent dat koudwaterleidingen niet te dicht naast verwarmings- en warmwaterleidingen mogen liggen. Zorg er ook voor dat ze niet in de zon liggen. 
•    Zorg ervoor dat warm water ook écht warm is (meer dan 60 graden). Zet de temperatuur van de boiler of cv-ketel dus niet te laag.
•    Laat minimaal wekelijks de hele installatie doorlopen.
•    Verwijder dode leidingen of andere niet-doorstromende delen. Zorg voor terugslagkleppen in brandslangen en beregeningsinstallaties.
•    Besproei de rijbaan op tijden dat er niet gereden wordt en er geen mensen rondom de rijbaan aanwezig zijn.
•    Laat de leidingen van de beregeningsinstallatie altijd helemaal leeglopen.
•    Spoel als het water lang stilgestaan heeft douches/spuitkoppen goed door. Doe dat op een veilige manier, door de douchekop in een emmer water te dompelen en dan pas aan te zetten (de warme en de koude kraan ieder een paar minuten).

Meer over legionella in de paardenhouderij vind je op de website van Stigas.