Nieuws

Column Haike: "We moeten het samen doen!"

De ontwikkelingen zijn bijna niet meer bij te houden, er is zoveel aan de hand in het land dat de FNRS alle zeilen moet bijzetten om op alle niveaus op te komen voor de belangen van hippische ondernemers.

Na de bijzonder intensieve coronacrisis volgde vrijwel aansluitend de Russische inval in de Oekraïne, een oorlog met enorme gevolgen voor het vrije westen. Inmiddels zijn de kosten voor energie geëxplodeerd en niemand die weet waar dit gaat eindigen.

Profielfoto van Haike Blaauw
7 oktober 2022 | 2 minuten lezen

Deze crisis heeft grote gevolgen voor de Nederlandse bevolking en daarmee ook voor hippische bedrijven. Door de torenhoge inflatie stijgen de kosten van voedsel voor mens en dier, nemen loonkosten toe en is een recessie volgens de deskundigen onvermijdelijk.

Juist in tijd van crisis is het van belang om de rijen te sluiten en gezamenlijk op te trekken om hier weer uit te komen.

Sporten straks alleen nog voor welgestelden?

FNRS maakt hierbij gebruik van het beschikbare netwerk en trekt op met de Sectorraad Paarden (SRP) maar ook nadrukkelijk met het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), de grootste belangenbehartiger voor alle ondernemers in de sport.

Deze week nam ik als voorzitter van POS, samen met de voorzitters van NOC*NSF en de Vereniging Sport & Gemeenten (VSG), deel aan het overleg met minister Connie Helder van Sport. We hebben namens de gehele sportsector aandacht gevraagd voor de enorme toename van de energierekening voor sportbedrijven en verenigingen. Wanneer de Rijksoverheid daar niets aan doet dan kan deze belangrijke infrastructuur niet in zijn geheel overeind blijven of stijgen de prijzen dusdanig dat sporten alleen voor de welgestelden mogelijk zal zijn.

De minister toonde veel begrip en gaf aan dat er regelingen beschikbaar zullen komen, maar niet voor iedereen en de overheid kan ook niet alles oplossen.

Gelijk speelveld voor verenigingen en ondernemers

Het tweede belangrijke onderwerp op de agenda was het Sportakkoord 2.0 waar ondernemers duidelijk in opgenomen zullen worden. Dat zal kansen gaan bieden die we met beide handen aan moeten grijpen. Dit zal wel een omslag betekenen in het traditionele denken maar ik ben ervan overtuigd dat we dat voor elkaar gaan krijgen. Tot slot heb ik aandacht gevraagd voor een gelijk speelveld waarbij we niet willen dat er iets “afgaat” voor verenigingen maar juist iets bijkomt voor ondernemers. Het is in mijn ogen onjuist dat er twee tarieven gelden binnen de sport en ook de verklaring omtrent gedrag (VOG) zou gratis moeten zijn voor ondernemers, een veilige sportomgeving is van groot belang bij alle sportaanbieders.

Verder stond mijn week, net als de voorbije maanden, in het teken van het hoofdpijndossier dat stikstof heet. Tijdens een gesprek met mevrouw Rommel, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, bleken we op een aantal punten dicht bij elkaar te zitten en gaan we proberen om natuurontwikkeling in combinatie met paarden samen met ondernemers uit te bouwen.

“We moeten het samen doen”

Zoals Johan Remkes al zei: “we moeten het samen doen”, en zo denk ik er ook over.

Het zal in een aantal opzichten een zware tijd worden maar we gaan samen de schouders eronder zetten, op de FNRS kunt u rekenen! Mocht er nog een dossier zijn waar je onze hulp bij nodig hebt dan kun je mij bellen op nummer 06 30 90 99 18.

Haike Blaauw, directeur FNRS