Nieuws

Paardenwelzijn hoog op de agenda

26 juli 2019 | 1 minuut lezen

Een van de kwaliteitspijlers van de FNRS is het welzijn van paarden. Een paar jaar geleden introduceerde de FNRS de welzijnsquickscan die een bewustwordingsproces op gang moest brengen rond dit belangrijke onderwerp. Deze quickscan is gebaseerd op de Gids Goede Praktijken en wordt door de inspecteurs meegenomen tijdens de sterrenkeuring.

Zoals onlangs is aangekondigd zijn we druk bezig met de volgende fase; de volledige opname van deze quickscan in de sterrenkeuring, waarbij alle facetten worden meegewogen in het eindresultaat. Het doel is om paardenwelzijn op alle bedrijven objectief te meten en de gemiddelde kwaliteit verder te verhogen. We toetsen alle criteria bij ondernemers, maar ook bij partners zoals de Dierenbescherming.

Recente publicaties over paardenwelzijn in de media hebben voor ophef en beroering gezorgd en tonen eens te meer aan dat het van groot belang is om een gezamenlijke standaard te hanteren die ook goed uit te leggen is aan de buitenwereld. Daarbij zijn de ideeën en opvattingen van onze leden van groot belang om deze standaard te blijven toetsen en actueel te houden. De reacties die we de afgelopen weken van verschillende kanten op deze publicaties ontvingen, zullen hier dan ook in worden meegenomen.

Binnen afzienbare tijd zal de nieuwe huisstijl van de FNRS gelanceerd worden. Kwaliteit, veiligheid en welzijn zijn drie pijlers die een prominente rol gaan spelen in het nieuwe logo. We zullen met elkaar stevig invulling moeten geven aan deze thema’s. Onze accountmanagers en ondernemersdesk staan paraat om ondernemers te ondersteunen bij de verwezenlijking van deze doelstellingen. In het geval van een crisissituatie op uw bedrijf is de directeur van de FNRS 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 06-30909918. Haike Blaauw is thuis in crisiscommunicatie en kan advies geven over hoe te handelen bij bijzondere situaties. Op de FNRS kunt u immers altijd rekenen!

Lid worden?FNRS-bedrijven