Nieuws

Prinsjesdag 2022: de belangrijkste maatregelen voor de hippische sector op een rij

Tijdens Prinsjesdag op 20 september 2022 werden door het kabinet verschillende maatregelen aangekondigd. De belangrijkste gevolgen voor ondernemers in de hippische sector zijn hieronder op een rij gezet.

Profielfoto van Robert van Almkerk
21 september 2022 | 3 minuten lezen

NB: De ingangsdatum van sommige wijziging zijn nog niet definitief. De inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

 

Minimumloon gaat omhoog met ruim 10%.

Het wettelijk minimumloon (WML) gaat per 1 januari 2023 omhoog met ruim 10%. Deze stijging geldt ook voor uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals AOW, bijstand en de Wajong.

Eerder werd bekend dat het WML in totaal 7,5% omhoog zou gaan in 3 jaarlijkse stappen. Nu gaat de verhoging van ruim 10% meteen per 1 januari 2023 in.

Legaliseren PAS meldingen

Het kabinet gaat verder met de aanpak van de stikstof. In de begroting van het ministerie van LNV is voor 2023 250 miljoen euro beschikbaar voor de legalisatie van Programma Aanpak Stikstof (PAS)-meldingen. Dat meldt het ministerie van LNV in de begroting over 2023.

Met dit geld worden provincies gestimuleerd maatregelen te nemen om stikstof te reduceren. Te denken valt aan het opkopen van stoppers of het stimuleren van innovatie. De stikstofruimte die ontstaat kan gebruikt worden om ondernemers met PAS-meldingen een natuurvergunning te verschaffen.

Zelfstandigenaftrek gaat sneller omlaag

Sommige ondernemers hebben recht op zelfstandigenaftrek. Het bedrag dat u jaarlijks mag aftrekken van uw winst gaat vanaf sneller omlaag: van € 6.310 in 2022 naar € 900 in 2027.

De zelfstandigenaftrek zou al in stappen omlaaggaan naar € 1.200 in 2030. Dat bedrag gaat nu sneller omlaag naar € 5.030 in 2023, naar uiteindelijk € 1.200 in 2026 en € 900 in 2027.

Met deze belastingmaatregel wil de overheid het verschil tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken.

Budgetten EIA en MIA omhoog

De budgettaire ruimte voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA) worden verhoogd. Het budget van de EIA en de MIA wordt met ingang van 1 januari 2023 structureel verhoogd met respectievelijk € 100 miljoenen en € 50 miljoen per jaar.

Heffing voor vrachtwagens vanaf 3.500 kg

Er komt per 2026 een vrachtwagenheffing voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3.500 kg. Rijdt een vrachtwagen op een weg waar de heffing geldt, dan registreert een in de vrachtwagen geïnstalleerd systeem de afgelegde kilometers. De heffing geldt voor alle snelwegen in Nederland en een aantal regionale en lokale wegen.

De heffing geldt niet voor voertuigen die niet bedoeld zijn voor goederenvervoer zoals:

  • bussen
  • brandweerwagens
  • vuilniswagens
  • mobiele kranen
  • landbouwtrekkers

Plastic bestek en wegwerpservies verboden in horeca

Horecabedrijven mogen gasten geen plastic wegwerpbekers, plastic bestek en -maaltijdverpakkingen aanbieden om ter plaatse in de horecagelegenheid te gebruiken. Dit geldt ook voor festivals en bedrijfsrestaurants en gaat in op 1 juli 2023.

Wanneer het echt nodig is, is er nog een mogelijkheid bepaalde plastic wegwerpbekers, plastic bestek en -maaltijdverpakkingen te blijven gebruiken. Het bedrijf moet dan wel 75%-90% hiervan weer inzamelen voor hoogwaardige recycling.

Bij consumptie ter plaatse wordt herbruikbaar servies het uitgangspunt: de afwasbare koffiemok op kantoor en het bord in eethuisjes en de snackbar. De maatregel geldt voor horecagelegenheden, festivals en kantoren. Alleen zorginstellingen zijn uitgezonderd.

Zelfstandigen verplicht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Het kabinet wil dat straks alle zelfstandigen verplicht verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Zij moeten dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben afgesloten. Met een verzekeringsplicht voor zelfstandigen zijn straks alle werkenden beschermd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Met een verplichte verzekering worden ook kosten en risico’s voor de samenleving kleiner. Deze maatregel is afgesproken in het pensioenakkoord, de ingangsdatum is nog niet bekend.

Verlaging eerste tariefschijf vennootschapsbelasting

De eerste belastingschijf in de vennootschapsbelasting gaat in 2023 omlaag van € 395.000 naar € 200.000. Daarnaast gaat het tarief in die eerste schijf omhoog van 15% naar 19%.

Afschaffing fiscale oudedagsreserve

Per 1 januari 2023 schaft het kabinet de fiscale oudedagsreserve (FOR) af. Ondernemers hebben tot en met 2022 nog de mogelijkheid om een deel van de winst te reserveren voor hun pensioen. De afwikkeling van de bestaande FOR gebeurt nog wel op basis van de huidige regels.

Uitzendbureaus moeten gecertificeerd zijn

Maakt u gebruik van uitzendkrachten, dan dient u er op te letten dat het uitzendbureau gecertificeerd is. Om misstanden tegen te gaan komt er namelijk per 1 januari 2025 een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus.

Om recht te hebben op een certificaat moet het uitzendbureau straks laten zien dat het zich aan de regels houdt. Uitzendbureaus worden regelmatig gecontroleerd, op onder andere betaling van het juiste loon en het goed doen van belastingaangifte. Ook moeten uitzendbureaus:

  • een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben
  • een waarborgsom van € 100.000 betalen
  • goedgekeurde huisvesting bieden aan buitenlandse werknemers

Als een uitzendbureau zijn certificaat verliest, mag het niet meer werken als uitzendbureau.

Energie plafond

Voor particulieren zijn er steunmaatregelen uitgewerkt middels en energieplafond (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/09/20/prijsplafond-energie-moet-huishoudens-zekerheid-bieden). Voor bedrijven worden er ook nog maatregelen uitgewerkt. De inhoud en het introductiemoment is nog niet bekend.

 

Impact

De maatregelen zullen ook impact hebben op de bedrijfsvoering van een hippische accomodatie. FNRS kan u helpen deze impact inzichtelijk te maken middels een uitgebreide kostprijscalculatie. Leden kunnen deze kosteloos laten maken. Meer informatie treft u hier

FNRS volgt de ontwikkelingen op de voet. Mocht er meer informatie bekend worden over bovenstaande of nieuwe maatregelen, dan zal een update worden gepubliceerd.