Nieuws

Maatregelen coronacrisis verlengd t/m 28 april

Tijdens de persconferentie op 31 maart heeft de overheid gemeld dat alle huidige maatregelen die gelden tot en met 6 april verlengd worden met een periode van drie weken. Dit betekent dat alle eerder genomen maatregelen in de paardensport worden verlengd tot en met 28 april 2020. Sportaccommodaties en dus paardensportbedrijven blijven tot minimaal 28 april gesloten. De paardensport blijft op een aantal fronten een uitzonderingspositie behouden. Zo blijft het mogelijk om paarden de juiste verzorging en beweging te geven. 

1 april 2020 | 4 minuten lezen

Help elkaar! 

Voor veel maneges en verenigingen betekent een verlenging van de maatregelen een grote uitdaging. Er komen veel minder inkomsten binnen, maar de kosten voor de verzorging van de paarden blijven. Dit gaat ons allemaal aan het hart. FNRS roept op tot solidariteit en vraagt alle ruiters die nu helaas even niet kunnen paardrijden op om toch vooral hun lesabonnementen te blijven betalen. Of steun initiatieven die de verschillende ruitersportcentra organiseren, zoals het sponsoren van een paard of pony. Zo helpen we elkaar door deze crisis heen en kan de manegehouder zijn paarden en pony’s gezond en fit houden zodat iedereen straks weer kan genieten van de paardensport.  

 

Onderstaand een overzicht van alle maatregelen die gelden tot en met 28 april 2020 
 

1. Geen wedstrijden, evenementen en bijeenkomsten toegestaan tot en met 28 april 2020 

Er mogen geen bijeenkomsten, evenementen en wedstrijden georganiseerd worden. Deze maatregel betreft alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities. De KNHS brengt tot 28 april 2020 geen wedstrijdafdrachten in rekening voor afgelaste wedstrijden. 

 
2. Manege- en verenigingslessen niet toegestaan, verzorging paarden blijft gewaarborgd 

Manegebedrijven en verenigingen mogen tot en met 28 april 2020 geen manege- en verenigingslessen geven. De verzorging van de dieren dient uiteraard door te gaan. Hieronder valt zowel de verzorging van de paarden als het geven van voldoende dagelijkse beweging. Om dit te kunnen garanderen blijven de manegebedrijven aangepast open voor dierenverzorgers (zoals eigenaren, bijrijders en huurders), personeel en dienstverleners zoals hoefsmeden, dierenartsen en leveranciers. Kantines, moeten net zoals alle horecagelegenheden gesloten blijven, tot en met 28 april 2020. 

3. Individueel beweging geven van paarden is toegestaan 

Het individueel beweging geven van paarden is toegestaan. Dit kan onder begeleiding indien dit noodzakelijk is en mits de gedrag- en hygiënemaatregelen aangehouden worden. Zie hiervoor de download ‘Informatiebladen gedrag- en hygiënemaatregelen’.  

 
4. Groepsactiviteiten en georganiseerde buitenritten niet toegestaan 

Er mogen geen groepsactiviteiten georganiseerd worden. Hieronder vallen ook georganiseerde buitenritten in groepsverband. Een buitenrit met twee is mogelijk in verband met de veiligheid van mens en dier. Wel moet men altijd minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar. 


5. KNHS-verenigingen blijven gesloten 

In lijn met NOC*NSF en het genomen overheidsbesluit dienen paardensportverenigingen zonder eigen paarden hun accommodatie de komende tijd gesloten te houden voor verenigingslessen, evenementen of andere activiteiten. Accommodaties waar paarden gestald staan kunnen met aangepaste maatregelen beperkt geopend blijven om paarden te voorzien in hun basisbehoeften en moeten daarnaast gedrags- en hygiënemaatregelen treffen en hun leden hierover informeren. 

6. Pensionstallen met aangepaste maatregelen open voor paardeneigenaren en dierenverzorgers 

Pensionstallen mogen met extra maatregelen open blijven zodat dierenverzorgers (personeel, eigenaren en bijrijders/huurders) hun paarden de nodige dagelijkse verzorging en beweging kunnen bieden. Wij verzoeken pensionhouders strenge maatregelen te nemen.  

7. Vervoer paarden 

Het vervoeren van paarden is niet verboden. Wij adviseren echter iedereen zoveel mogelijk de paarden op de eigen stal te laten staan en geen mensen en paarden van buitenaf toe te laten op je eigen accommodatie. In andere landen kunnen er andere regels gelden. 

 

Maatregelen voor paardensportaccommodaties die aangepast open zijn 

  • Dierenverzorgers (personeel, eigenaren, bijrijders en huurders) mogen uw stal bezoeken voor de dagelijkse verzorging en beweging van hun paard. 

  • Zorg ervoor dat er geen groepsvorming kan plaatsvinden met meer dan 3 personen. Van verboden groepsvorming is sprake als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en zij geen huishouden vormen.  

  • Ruiters en paardeneigenaren met verkoudheidsklachten moeten verzocht worden thuis te blijven tot zij hersteld zijn. Heeft 1 persoon in het gezin koorts, dan mag er niemand uit het gezin naar stal komen. Samen met de accommodatiehouder moet in deze gevallen gezocht worden naar ondersteuning in verzorging en eventueel training van het betreffende paard. 

  • Wij adviseren een weekschema te maken waarin u vastlegt wie er tijdens welk tijdsbestek op uw bedrijf aanwezig is en waar deze personen tijdens het verzorgen van hun paard mogen komen. Denk hierbij aan een plan per stalgang en/of rijbaan. Onderaan dit bericht kunt u een voorbeeld plan downloaden.  

  • Bundel, indien mogelijk, uw pension- en huurcontracten of maak een lijst om aan te kunnen tonen welke personen toegang hebben tot uw bedrijf. Deze namen moeten overeenkomen met het opgestelde weekschema.  

  • Vraag elke dierenverzorger (eigenaar, bijrijder of huurder) om per paard een noodplan in te leveren. Zodat u als ondernemer in elke situatie weet wat er met elk paard moet gebeuren. Maak hier met elke dierenverzorger duidelijke afspraken over. Download een voorbeeld-noodplan op deze pagina.  

  • Wijs uw klanten op de geldende gedrags- en hygiëneregels en zorg dat deze overal zichtbaar op uw bedrijf hangen. Spreek u klanten erop aan wanneer zij zich hier niet aan houden. Download onderaan dit bericht de gedrags- en hygiëneregels die u op uw bedrijf kunt ophangen.  

  • Zorg voor een bewijs van communicatie richting uw klanten over de genomen hygiëne- en gedragsmaatregelen.  

 

Uitzonderingspositie paardenbedrijven koesteren 

De door de KNHS, FNRS, SRP en NOC*NSF gerealiseerde uitzonderingspositie in verband met de gezondheid en het welzijn van de paarden blijft van kracht. Daardoor is het voor paardeneigenaren, met aangepast beleid, nog steeds onder strenge voorwaarden toegestaan om voor hun paarden te zorgen.  

Alle andere sporters in Nederland mogen op geen enkele wijze hun sport bij hun club of vereniging uitoefenen tot en met 28 april 2020. Deze uitzonderingspositie voor de paardenhouderij willen wij graag behouden. Het is daarom extra belangrijk om deze mogelijkheid te koesteren en uiterst voorzichtig en begripvol met deze situatie om te gaan. Om deze uitzonderingspositie te behouden, dient iedereen in onze branche mee te werken aan een verantwoord beleid voor mens en dier. 

Bijlagen

Lid worden?FNRS-bedrijven