Nieuws

Nationaal Plan veetransport 10 t/m 15 augustus

Van woensdag 10 augustus tot en met zondag 14 augustus 2022 wordt het volgens de KNMI App in de Bilt een temperatuur verwacht van 27 °C of hoger. Dit betekent dat het Nationaal Plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen in werking treedt. Deze afkondiging wordt gedaan door de NVWA en is vooralsnog alleen voor deze dagen.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
9 augustus 2022 | 1 minuut lezen

12-8-2022 11.20 uur
Let op! Verlengd tot 15 augustus 2022

Nationaal Plan Veervervoer bij extreme temperaturen

Het Nationaal plan 2021 is te raadplegen op de NVWA site. Het bijbehorende sectorprotocol voor paarden, alwaar het Nationaal plan 2021 naar verwijst, is hier te vinden. Het sectorprotocol voorziet in bredere advisering wat te doen bij extreme temperaturen dan enkel over het vervoer van paarden.

De door de NVWA gestelde eisen ten aanzien van transport en extreme weersomstandigheden:

  • vanaf 27 C intensievere controle door NVWA
  • vanaf 30 C verbod op transport langer dan 8 uur; volledig airconditioned wagens uitgezonderd
  • vanaf 35 C verbod op alle transport van dieren, volledig airconditioned wagens uitgezonderd.

De NVWA heeft gesteld dat er bij een weersvoorspelling van 27°C of hoger sprake is van ongunstige omstandigheden voor transport van dieren. Wanneer de trailer of veewagen in beweging is en voldoende ventilatieopeningen heeft, is transport van paarden bij 27 °C nog wel mogelijk, maar als er bijvoorbeeld kans is op file, moet er niet met paarden worden gereisd tenzij er sprake is van een volledig airconditioned vervoermiddel. 

Exportcertificering

De NVWA hanteert verruimde openingstijden voor exportcertificering vanaf woensdag 10 augustus. Exportcertificering is vanaf die datum mogelijk tussen 04.00 en 22.00 uur. LET OP: of de verruimde openingstijden gehanteerd kunnen worden, is mede afhankelijk van de plaatselijke capaciteit van de NVWA en of de minimum verwachte temperatuur van 27 graden Celsius van kracht blijft.

Temperatuur

Bij lange transporten (langer dan 8 uur) geldt dat het transport niet wordt gecertificeerd, als de verwachte buitentemperatuur op enig moment tijdens het transport 30 °C of hoger is. Bij een buitentemperatuur van 35 °C of hoger is transport van dieren in Nederland verboden.

Meer informatie over hittestress

Meer informatie over hittestress is te vinden op: Hittestress bij koeien en ander vee | NVWA en Hittestress (gddiergezondheid.nl). En uiteraard in ons sectorprotocol: Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden.