Nieuws

Tegemoetkoming getroffen ondernemers 

Het ministerie van Economische Zaken heeft inmiddels verschillende regelingen beschikbaar gesteld voor getroffen ondernemers door deze coronacrisis. Op deze pagina houden wij de regelingen bij waar hippische ondernemers voor in aanmerking komen.  

8 april 2020 | 2 minuten lezen

Vorige week werd de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis, maar ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. 

De tegemoetkoming is een gift van het Rijk en hoeft niet terugbetaald of verantwoord te worden. Er geldt wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. 

  • De te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 is ten minste €4.000, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode. 

  • Op basis van KVK SBI-code wordt gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Hiervoor moet uw onderneming met de juiste SBI-code ingeschreven staan als hoofdactiviteit bij de KvK. Bij een aantal manegehouders staat de activiteit ‘manege’ op de tweede plaats, waardoor helaas niet direct aanspraak kan worden gemaakt op deze regeling. Staat uw hoofdactiviteit onder een andere SBI-code geregistreerd? Er is vanuit het ministerie begrip voor dat sommige organisaties hierdoor tussen wal en schip dreigen te vallen. U kunt dit melden bij RVO.nl. Zij beoordelen uw individuele situatie. U kunt hierna alsnog de aanvraag indienen. 

  • Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is. Hierbij geldt als extra eis dat uw privéadres niet gelijk mag zijn aan het vestigingsadres van uw bedrijf. Na overleg met de autoriteiten (via NOC*NSF, KNHS, POS, SRP) is deze voorwaarde voor paardenbedrijven versoepeld. Een aanvullende verklaring wordt eventueel opgevraagd na het indienen van de aanvraag. Deze dient ter controle of men aan de reeds gestelde voorwaarden voldoet. 

Aanvragen tegemoetkoming 

Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Op die website kunt u ook terecht voor meer informatie en het volledige overzicht van voorwaarden waaraan voldaan moet worden. 

FNRS is samen met KNHS, NOC*NSF en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) aan het bekijken in hoeverre getroffen sportverenigingen en sportondernemers met deze regeling geholpen zijn. Er wordt gezamenlijk en in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gewerkt aan het zoveel mogelijk compenseren van de schade van de coronacrisis voor de paardenhouders in Nederland. 

Lid worden?FNRS-bedrijven